Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Doskonalenie zawodowe dla koordynatorów lokalnych Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 08.05.2019

Funkcjonariusze z jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego, którzy pełnią obowiązki koordynatorów lokalnych Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w naszym regionie wzięli udział w szkoleniu z zakresu funkcjonowania tego nowoczesnego narzędzia służącego społeczeństwu. Ta internetowa aplikacja funkcjonuje w naszym województwie od 9 września 2016 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Wczoraj (7.05.19) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla osób odpowiedzialnych za koordynowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w każdej z jednostek Policji w kujawsko-pomorskim garnizonie. Uczestników spotkania przywitał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski oraz p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy podinsp. Paweł Majcher. Organizatorem doskonalenia zawodowego był Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy. Zajęcia przeprowadzili nadkom. Arkadiusz Szkodziński oraz koordynator wojewódzki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w naszym regionie kom. Joanna Jakubas. Prelekcje na temat zagrożeń bezpieczeństwa z zakresu ruchu drogowego przedstawił nadkom. Adam Sobecki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięło udział 56 funkcjonariuszy z komend miejskich i powiatowych kujawsko-pomorskiego garnizonu, pełniących obowiązki koordynatorów lokalnych tej aplikacji. 

Podczas szkolenia omawiano regulacje prawne, poruszano również tematy w zakresie obsługi samej Mapy, jak i procedur związanych z jej wykorzystaniem, planowanych zmian oraz uwagi, a także spostrzeżenia dotyczące działania tego nowoczesnego narzędzia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w woj. kujawsko-pomorskim funkcjonuje od 9 września 2016 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

Do 26 kwietnia tego roku w naszym województwie zgłoszono łącznie 43 293 zagrożenia z czego 23 497 (54,27%) zostało potwierdzonych i wyeliminowanych przez kujawsko-pomorską Policję. Najczęściej zgłaszanym zagrożeniem jest:  nieprawidłowe parkowanie - 10 499, przekraczanie dozwolonej prędkości - 9 441, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 9 365, niewłaściwa infrastruktura drogowa – 2491.

Autor: kom. Joanna Jakubas
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • szkolenie koordynatorów KMZB widok z przodu na wszystkich
  • prelegencji - przy mikrofonie nadkom. Adam Sobecki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który omawia zagadnienia dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa z zakresu ruchu drogowego
  • widok na uczestników szkolenia z końca sali
Powrót na górę strony