Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenie oraz weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego

Na terenie pływalni „PLUSK” w Radziejowie, Wydział Prewencji wspólnie z Wydziałem Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zorganizował szkolenie oraz weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego dla policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych garnizonu kujawsko-pomorskiego.

W dwóch edycjach szkoleniowych uczestniczyło łącznie 30 policjantów. Przez trzy dni doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Ćwiczenia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz instruktorów Kujawsko-Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Program szkolenia obejmował m.in. pływanie sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym, skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej, wykorzystane sprzętu do ratownictwa wodnego podczas prowadzenia symulowanej akcje ratowniczej. Podsumowaniem zajęć na pływalni było przeprowadzenie weryfikacji umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, w którym uczestniczyli funkcjonariusze

z Komend Miejskich i Powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w sezonie letnim czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego województwa podczas letniego wypoczynku.

Test polegał na wykonaniu w ciągu jednego dnia trzech prób sprawnościowych:

1. Przepłynięcie dystansu 50m stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund;

2. Przepłynięcie pod wodą, co najmniej 15 metrów;

3. Holowanie tonącego bez przerwy na dystansie 50 metrów.

Był to już kolejny termin weryfikacji umiejętności z ratownictwa wodnego, realizowanego przez Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, w którym uczestniczą nasi funkcjonariusze. Nabyte przez funkcjonariuszy umiejętności w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenach wodnych i przywodnych naszego województwa w sezonie letnim.

Autor: podkom. Maciej Kujawiński
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

  • ratownik instruuje policjantów ćwiczących w basenie
  • Policjanci wskakują do basenu
  • policjant płynie trzymając w rekach manekina
Powrót na górę strony