Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Praktyczna nauka ruchu drogowego

Data publikacji 17.03.2022

Policjantka włocławskiego ruchu drogowego gościła w Przedszkolu Publicznym nr 22 na Zazamczu. W ramach prelekcji z najmłodszymi zwróciła szczególną uwagę na zasady bezpiecznego zachowania się na drodze nie tylko w formie teoretycznej, ale również w praktyce. Działania są częścią realizowanej na terenie województwa akcji „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”.

Policjantka rozpoczęła spotkanie od omówienia z dziećmi zasad właściwego korzystania z numeru alarmowego. Krok po kroku, wytłumaczyła także maluchom jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jaki wpływ na widoczność na drodze mają elementy odblaskowe, a także czego nie wolno robić w pobliżu drogi.

Przyjemnym akcentem spotkania był wspólny spacer dzieci z policjantką, podczas którego mogły w praktyczny sposób zaprezentować w rejonie przejścia dla pieszych zdobytą wiedzę.

Działania zrealizowane zostały w ramach akcji „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, której jednym z głównych celów jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego bezpiecznych zachowań na drodze. Mamy nadzieję, że takie spotkania przyczynią się to do poprawy ich bezpieczeństwa na drogach i zapobiegną w przyszłości zdarzeniom z ich udziałem.

Autor: sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony