Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

STOP AGRESJI DROGOWEJ

Data publikacji 23.09.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w 2014 roku uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej.
od adres mailowy stopagresjidrogowej-Komenda Wojewódzka Policji@bg.policja.gov.pl można przesyłać filmy z przejawami agresji ze strony zbyt krewkich uczestników ruchu drogowego.
 
W celu szybszej reakcji ze strony Policji wraz z przesłanym materiałem proszę przesłać następujące informacje:
  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość,nr drogi/ulica)
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka
  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy
 
 
Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
POWIADOM NAS!
 
 
Dozwolone jest przesyłanie wiadomości do max 20 MB, rozszerzenia plików to najpopularniejsze formaty wideo: .AVI, ASF,MPG, MPE,MP2, MPEG, MPEG2, DIVX, MP4, MOV, WMV, WMP. Niedozwolone są wiadomości dzielone (multipart).
 
W przypadku przysłania nieprawidłowego lub zbyt dużego pliku, policjant odpowiedzialny za obsługę niniejszego przedsięwzięcia skontaktuje się z nadawcą drogą elektroniczną celem wypracowania właściwego sposobu przekazania informacji.
 
WAŻNA INFORMACJA
Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).
 

Wykaz adresów komendach wojewódzkich Policji:

Miasto Warszawa

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

województwo dolnośląskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

województwo kujawsko-pomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl

województwo łódzkie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

województwo lubelskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

województwo lubuskie

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

stopagrersjidrogowej@go.policja.gov.pl

województwo małopolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

województwo mazowieckie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

województwo opolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

problemdrogowy@op.policja.gov.pl

województwo podkarpackie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

stopagresjidrogowej@rz.policja.gov.pl

województwo podlaskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

stopagresjidrogowje.kwp@bk.policja.gov.pl

województwo pomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

stopagrersjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

województwo śląskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

województwo świętokrzyskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl

województwo warmińsko-mazurskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

województwo wielkopolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl

województwo zachodniopomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony