Policja Kujawsko-Pomorska

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego pion prewencji we wszystkich komendach wojewódzkich Policji funkcjonują Zespoły pn. „SPEED”, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zespół "SPEED" funkcjonuje od dnia 19 lipca 2019 r., a w jego skład wchodzi:

  • trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy,
  • po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy,
  • dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina.

 

Grupa SPEED w akcji

W naszym województwie, podobnie jak w całym kraju, od kilku miesięcy działa specjalna grupa „SPEED”, której zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drogach i eliminowanie z ruchu kierowców rażąco naruszających przepisy. Efekty pracy funkcjonariuszy wskazują, że na naszych drogach jest wciąż zbyt dużo brawury i agresywnych zachowań.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń.  

Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach. Nadmierna prędkość jest groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka.

Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem prędkości zmniejsza się czas potrzebny na obserwację drogi, włącznie z jej poboczami, a tym samym na reakcję obronną.

Tylko o początku grudnia tego roku policjanci grupy SPEED garnizonu kujawsko-pomorskiego:

  • skontrolowali 2733 pojazdów,
  • ujawnili 2867 wykroczeń drogowych, z czego 2024 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących, co stanowi 70% wykroczeń
  • nałożyli 2444 mandaty karne, z czego 1788 za przekroczenie prędkości,
  • skierowali 35 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe,
  • zatrzymali 37 praw jazdy, w tym 29 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym,
  • zatrzymali 87 dowodów rejestracyjnych,
  • ujawnili także 3 przestępstwa w ruchu drogowym.

Prędkość zabija – to nie mit, tylko tragiczna prawda, o czym już wielokrotnie się przekonaliśmy. Nie pozwólmy, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie na drodze ginęli ludzie.

Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię na drodze!

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony