Policja Kujawsko-Pomorska

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego pion prewencji we wszystkich komendach wojewódzkich Policji funkcjonują Zespoły pn. „SPEED”, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zespół "SPEED" funkcjonuje od dnia 19 lipca 2019 r., a w jego skład wchodzi:

  • trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy,
  • po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy,
  • dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina.

 

Działania toruńskiej drogówki i grupy SPEED na „10”

Data publikacji 25.05.2020

Pod koniec tygodnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Toruniu prowadzili działania na drodze krajowej nr 10. Wspólne działania funkcjonariuszy z grupy " SPEED" województwa kujawsko-pomorskiego odniosły oczekiwany skutek. Podczas działań nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego w ciągu tej trasy.

W miniony piątek (22.05) w godzinach 14:00-22:00 policjanci z  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz KMP w Bydgoszczy, a także komend w Lipnie oraz Nakle nad Notecią  m.in. z grupy "SPEED", prowadzili działania na drodze krajowej nr 10. Akcja odniosła oczekiwany skutek. Podczas działań nie doszło do żadnego wypadku drogowego w ciągu tej trasy.

Podczas  działań policjanci z Torunia  skontrolowali 164 kierowców. Przeprowadzili ponad 100 pomiarów prędkości. Niestety  trzem  kierowcom  zatrzymali prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz 5 dowodów rejestracyjnych, w związku z niewłaściwym stanem technicznym pojazdów

Policjanci zapowiadają, że tego typu działania będą cyklicznie powtarzane. Funkcjonariusze kontrolują  w szczególności te miejsca, w których najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Do zadań kierowane są zarówno radiowozy  z videorejestratorami, ale także policjanci używają  ręcznych mierników prędkości. Tak wyposażeni, zdecydowanie reagują na przypadki łamania prawa na drodze, zarówno na przekraczanie prędkości, jak i inne niebezpieczne manewry.

Pamiętajmy, że prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

Autor: podinsp. Wioletta Dąbrowska
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

  • Kontrola drogówki.
  • sprawdzanie stanu auta.
  • Kontorla ruchu na drodze.
Powrót na górę strony