O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Data publikacji 18.09.2015

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego. Od stycznia 2013 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2012 r. stosownego wniosku zawierającego informacje:

 

  1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
  2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego: 48 2030 0045 1110 0000 0412 7270.

 


 

OWSEiRP
85-720 Bydgoszcz,
ul. Iławska 1
(pok. 13)
Telefon: 
47 751 1124, tel/fax.: 47 751 1137
Na spotkania w biurze OWSEiRP
zapraszamy w
każdy wtorek w godz. 10.00 – 13.00

 

Dlaczego warto wstąpić do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

  1. Nie będziesz sam! Razem jest łatwiej!
  2. Jesteśmy jedyną organizacją zrzeszającą byłych funkcjonariuszy Policji (także wdowy i wdowców po nich), którzy są uprawnieni do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych zgodnie z art.1 ustawy z dnia18.02.1994 roku, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. (Dz. U. z dnia 25.04.1994r.)
  3. Jedynie Razem mamy szanse wyrażać Swoje opinie i domagać się by respektowano nasze prawa. Im Nas więcej, tym bardziej Nasz głos się liczy.
  4. Celem Stowarzyszenia jest również organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków.
  5. Chronimy interesy zarówno członków Stowarzyszenia, jak też całego naszego Środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych, oraz sprawujemy w tym zakresie społeczną kontrole.
  6. Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
  7. Uczestniczymy w komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych.

Przy każdej Komendzie Powiatowej, Miejskiej, Komisariacie Policji działa Koło Naszego Stowarzyszenia. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa 24 Kół. Jest nas ogółem ponad 1500 członków.

Bliższych informacji można zaczerpnąć w poszczególnych Kołach, lub w Zarządzie Wojewódzkim Stowarzyszenia, w każdy wtorek miesiąca w godz. 10.00 do 13.00 przy ul. Iławska 1 p.13 w Bydgoszczy.

 

 

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony