Wizyta w szpitalu MSW

Data publikacji 18.09.2015

Szpital MSW w Bydgoszczy funkcjonuje od ponad 60 lat i co cieszy, podlega permanentnej modernizacji. W dniu 12 stycznia 2015 roku grupa naszych koleżanek i kolegów zapoznała się z jej efektami.

Szpital MSW w Bydgoszczy funkcjonuje od ponad 60 lat i co cieszy, podlega permanentnej modernizacji. W dniu 12 stycznia 2015 roku grupa naszych koleżanek  i kolegów zapoznała się z jej efektami. Dotychczas mały Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, dysponujący trzema łóżkami oraz wiekowym sprzętem został powiększony o kolejne 3 łóżka i został przeniesiony do wyremontowanych pomieszczeń.

Sprzęt został wymieniony na nowy. Na wyposażeniu oddziału jest również sztuczne płuco-serce. Szpital wzbogacił się również o najnowocześniejsze obecnie na rynku, urządzenie do pozaustrojowego natleniania krwi podczas czasowej niewydolności płuc. Oprowadzający nas Pan Marek Lewandowski, dyrektor szpitala zaznaczył również, że na terenie kraju funkcjonuje tylko siedem takich urządzeń. Ponadto utworzono oddział neurologiczny, który będzie świadczył również usługi rehabilitacji neurologicznej. Oddział ten dysponuje łącznie 26 łóżkami (12 neurologicznych, 10 rehabilitacji neurologicznej oraz 4 dla osób po udarach). Jednocześnie szpital wystąpił do NFZ o kontrakt na finansowanie leczenia osób chorych po udarach.

Natomiast pomieszczenia opuszczone przez OIOM zostaną wykorzystane do opieki nad niemowlakami podlegającymi stałemu nadzorowi neonatologicznemu. Zaznaczyć również należy, że w ostatnim okresie wszystkie oddziały i przychodnie zostały wyremontowane. Utrzymanie szpitala oraz 17 przychodni nie jest łatwym zadaniem, lecz mimo kłopotów w służbie zdrowia, obiekt ten nie przynosi strat.

Nie wszyscy również wiedzą, że w naszym szpitalu od czterech lat funkcjonuje porodówka i jest ona zaliczana do najlepiej funkcjonujących w naszym województwie. Dyrekcja szpitala nie spoczywa na laurach, wręcz przeciwnie już planuje nowe inwestycje. Chce utworzyć oddział geriatryczny z 16 łóżkami oraz uruchomić poradnię geriatryczną.

Już po naszej wizycie otrzymaliśmy informację, że szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny dla lecznicy, wystawiony w oparciu o audyt wykonany przez specjalistów  z Ośrodka Akredytacyjnego-Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W tym miejscu chcemy podziękować Panu Markowi Lewandowskiemu, Dyrektorowi Szpitala MSW w Bydgoszczy, za zaproszenie i umożliwienie zapoznania się z efektami prac
modernizacyjnych w "naszym szpitalu".

Nasze stowarzyszenie reprezentowali:
Henryk Kiełbasiński - Prezes Honorowy ZW,
Roman Skrzeszewski - Prezes ZW SEiRP,
Wirginiusz Kierski - Wiceprezes ZW SEiRP,
Danuta Szymańska - skarbnik,
Jadwiga Muller - członek,
Bronisław Klemens - członek.

Opracował: Zenon Niedźwiecki


Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony