WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZW W BYDGOSZCZY

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 24-26 października 2014r. odbyło się – po raz drugi w gościnnych progach Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Arka” w Jarosławcu – posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Bydgoszczy.

W dniach 24-26 października 2014r. odbyło się – po raz drugi w gościnnych progach Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Arka” w Jarosławcu – posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Bydgoszczy, połączone z wypoczynkiem. Uczestnicy partycypowali w kosztach pobytu. Na spotkanie przybyli goście: Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki, jego zastępca insp. Wiesław Domański, członek prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Janusz Dagow, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Józef Piasecki i przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Bernard Sykutera.

Obradom, które odbyły się 25 października br., przewodniczył prezes ZW Roman Skrzeszewski. Wiceprezes Wirginiusz Kierski zrelacjonował przebieg i treści VII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP, a J. Dagow zapoznał zebranych z uchwaloną przez zjazd deklaracją programową. Następnie głos zabierali insp. K. Zgłobicki i insp. W. Domański, którzy z uznaniem wyrażali się o dokonaniach naszego środowiska i obopólnie korzystnej współpracy na linii Policja-Stowarzyszenie. Odpowiadali również na pytania i wątpliwości dyskutantów. Komendant przekazał informację dot. inwestycji i remontów w jednostkach Policji, zapewniając równocześnie, że są i nadal będą rozwiązywane problemy lokalowe kół SEiRP. Kilku uczestników obrad dziękowało kierownictwu KWP za pozytywne i szybkie załatwianie spraw socjalno-bytowych emerytów, rencistów oraz członków rodzin, a zwłaszcza zapewnienie pomieszczeń na działalność poszczególnych struktur Stowarzyszenia. Wybrane zagadnienia z regulaminu odznaczeń i ceremoniału policyjnego przedstawili Ryszard Zaionc (wiceprezes ZW) i Bronisław Klemens.  Po wystąpieniu przewodniczącej komisji ds. gospodarowania funduszem socjalnym przy KWP Jadwigi Müller wywiązała się jak zwykle ożywiona dyskusja, w której m.in. wyrażano obawy w kontekście zagrożenia obniżenia odpisu na ten fundusz. Zwieńczeniem obrad było powołanie  wojewódzkiego komitetu obchodów 25-lecia SEiRP.
Wieczorem nadszedł czas na aktywny wypoczynek. Sporym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki tenisa stołowego i bilarda. Zwycięzcom (trzem w każdej konkurencji) nagrody rzeczowe wręczył Komendant Wojewódzki Policji w asyście prezesa ZW. Ponadto uczestnicy eskapady nad morze korzystali ze spacerów po plaży oraz deptakami pięknego Jarosławca.

Tekst: Janusz Dagow
Zdjęcia: Jerzy Piotrowski


Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony