Następne spotkanie

Data publikacji 18.09.2015

W czwartek, 28.06.2012 r., odbyło się drugie spotkanie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z członkami Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, obchodzącymi jubileusze rocznicy urodzin oraz pożycia małżeńskiego.

W czwartek, 28.06.2012 r., odbyło się drugie spotkanie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z członkami Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, obchodzącymi jubileusze rocznicy urodzin oraz pożycia małżeńskiego. Jest to kontynuacja inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zapoczątkowanej w październiku zeszłego roku, kiedy to odbyło się pierwsze tego typu spotkanie.

Grupę 70 osób powitał w imieniu kierownictwa Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Wiesław Domański. Następnie jubilatom obchodzącym 75, 80 lub 85 rocznicę urodzin oraz 50 lub 60 rocznicę pożycia małżeńskiego wręczone zostały pamiątkowe upominki. Zgromadzeni obejrzeli również multimedialną prezentację na temat struktury organizacyjnej oraz wyposażenia kujawsko-pomorskiej policji.

Po zakończeniu spotkania goście ruszyli na zwiedzanie. Mieli okazję zapoznać się z pracą Laboratorium Kryminalistycznego. Przyjrzeli się, jak wygląda praca w Sekcji Daktyloskopii i Technik Wizualnych, Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów oraz Pracowni Osmologii, wchodzącej w skład Sekcji Chemii.Następnie goście obejrzeli pomieszczenia przeznaczone do doskonalenia zawodowego kujawsko-pomorskich policjantów: nowoczesną strzelnicę, trenażer laserowy oraz salę do ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.

Dużym zainteresowaniem przybyłych cieszył się następny punkt programu: na placu Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy została bowiem przygotowana wystawa sprzętu transportowego, jakim dysponuje bydgoska policja. Były tam motocykle, ambulans kryminalistyczny, radiowozy z wideoradarem, a także furgon profilaktyczno-edukacyjny. Z kolei Oddział Prewencji Policji zaprezentował gościom miotacz wody i automatyczną wyrzutnię gazów łzawiących. Mogli oni także zobaczyć sprzęt, jakim posługują się antyterroryści policyjni, a mianowicie robota pirotechnicznego.

Wizyta w komendzie oraz spotkanie z funkcjonariuszami garnizonu kujawsko-pomorskiego były dla członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych bardzo ważne i satysfakcjonujące. Miejmy nadziejże, że tradycja ta będzie kontynuowana…


Joanna Napiórkowska
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony