Historia Policji 1945-1990

Struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej

Data publikacji 18.09.2015

Zgodnie z postanowieniem dekretu z dnia 7 października 1944 r. MO pod względem terytorialnym przystosowana była do podziału administracyjnego państwa. W związku z tym naczelnym urzędem formacji była Komenda Główna MO.

PolicjaZgodnie z postanowieniem dekretu z dnia 7 października 1944 r. MO pod względem terytorialnym przystosowana była do podziału administracyjnego państwa. W związku z tym naczelnym urzędem formacji była Komenda Główna MO, na szczeblu województw powołano Komendy Wojewódzkie MO, w powiatach i miastach komendy miejskie i powiatowe, natomiast najmniejszymi jednostkami były komisariaty i posterunki milicji.


Zorganizowana w połowie 1945 r. KG MO składała się z następujących pionów:

  • Kancelaria główna.
  • Zarząd polityczno-wychowawczy.
  • Oddział służby śledczej.
  • Oddział służby zewnętrznej.
  • Batalion operacyjny.
  • Wydział personalny.
  • Wydział Finansowy i gospodarczy.

Komendy wojewódzkie powielały taką strukturę organizacyjną, dostosowując oczywiście nazewnictwo pionów do ich wielkości. Komendy powiatowe i miejskie składały się z referatów: służby zewnętrznej, kryminalno-śledczego, polityczno-wychowawczego, personalnego, gospodarczego, oraz plutonu operacyjnego. Oczywiście liczba komend wojewódzkich MO zmieniała się wraz ze zmianami w podziale administracyjnym
państwa. Do 1950 r. terytorium Polski dzieliło się na 16 województw, w latach 1950-1975 na 17 województw i pięć miast na prawach województwa, natomiast od 1975 r. w PRL wyróżniano 49 województw i tyleż KW MO. Ponadto istniało wówczas 20 komend miejskich MO, komenda miasta stołecznego Warszawy i 268 komend powiatowych. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych struktura organizacyjna jak i liczebność MO ulegała częstym zmianom, obejmującym na przykład kategoryzacje poszczególnych jednostek organizacyjnych czy tworzenie nowych.


Rok
Wyszczególnienie
KG MO
Jednostki terenowe
Razem
1945
Stan etatowy
1425
63014
64439
Stan zatrudnionych
934
55269
56203
1946
Stan etatowy 1492
64964
66456
Stan zatrudnionych 1016
55242
56258
1947
Stan etatowy 1471
46978
48449
Stan zatrudnionych 1165
49495
50660
1948
Stan etatowy -
-
48256
Stan zatrudnionych -
-
43669
1949
Stan etatowy 1019
43651
44670
Stan zatrudnionych 888
36813
37701
Źródło: P. Majer, Milicja Obywatelska 1945-1957.
Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004, s. 123.Oprac. sierż. szt. dr Piotr Sykut


Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony