Sylwetki poległych policjantów Policji Państwowej

Przodownik CICHOCKI ALEKSANDER

Przodownik Aleksander Cichocki (nr legitymacji służbowych 76 i 80) urodził się dnia 4 maja 1890 roku w Zbicznie w powiecie brodnickim, jako syn Antoniego i Balbiny zd. Kiedrowskiej.

W dniu 19 lutego 1920 roku wstąpił do Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy pruskiej, gdzie mianowany został żandarmem w Kancelarii w Objeździe w Wejherowie- Okręgu Kościerskim. Następnie w okresie od 15 marca 1920 roku do 6 maja 1920 roku służył na Posterunku Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy pruskiej w Kielnie w Objeździe Wejherowo. Dnia 1 lipca 1920 roku po likwidacji Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy pruskiej wstąpił do Policji Państwowej.

W okresie od 6 maja 1921 roku do 1 grudnia 1921 roku pełnił służbę w Posterunku Policji Państwowej w Luzinie, a następnie w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Wejherowie. Z dniem 1 grudnia 1923 roku został przeniesiony na stanowisko Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Gdyni. Z kolei dnia 1 września 1924 roku otrzymał awans na stopień przodownika. W dniu 10 października 1924 roku ukończył kurs niższych funkcjonariuszy w Szkole Policyjnej w Grudziądzu, gdzie 12 grudnia 1924 roku zdał egzamin dla przodowników. 1 czerwca 1926 roku przeniesiono go służbowo na stanowisko Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Wejherowie.

28 marca 1929 roku został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Kolejno, 1 listopada 1931 roku przeniesiono go na stanowisko Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Sępólnie. W 1935 roku, z powodu złamania kości podudzia lewego, został odwołany ze stanowiska Komendanta Posterunku PP w Sępólnie. 25 czerwca 1936 roku przod. Aleksandra Cichockiego przeniesiono do Kancelarii Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Sępólnie, gdzie pełnił służbę do wybuchu II wojny światowej.

Zginął wiosną 1940 r. w Twerze. Dnia 10 listopada 2007 roku pośmiertnie został awansowany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony