Sylwetki poległych policjantów Policji Państwowej

Starszy posterunkowy REMBACZ ANDRZEJ

Starszy posterunkowy Andrzej Rembacz (nr ewidencyjne 506 i 1247) pełnił służbę w Policji Państwowej co najmniej od dnia 8 listopada 1930 roku.

Tego dnia został przeniesiony ze Szkoły Szeregowych w Mostach Wielkich do Komisariatu Policji Państwowej w Gdyni. W okresie od dnia 18 lutego 1935 roku do dnia 9 maja 1935 roku był policjantem Komisariatu Głównego Policji Państwowej w Gdyni. W tym czasie był trzykrotnie wyróżniany przez Urząd Celny w Gdyni i Izbę Skarbową w Grudziądzu za wykrycie przestępstw skarbowych. Kolejno pełnił służbę w Posterunku Policji Państwowej w Gdyni Chyloni, a w dniu 15 lutego 1937 roku został przeniesiony ze względów służbowych do Posterunku Policji Państwowej w Bysławiu, gdzie pełnił służbę zewnętrzną. 14 sierpnia 1937 roku został wyróżniony pochwałą i nagrodą przez Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Toruniu za sprawne wykrycie kradzieży 2 koni na szkodę podprokuratora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. W okresie od dnia 30 sierpnia 1937 roku do dnia 15 października 1937 roku był trzykrotnie wyróżniany przez Izbę Skarbową w Grudziądzu za wykrycie przekroczeń skarbowych, głównie nielegalnych plantacji tytoniu. 20 czerwca 1939 roku wsparł finansowo Fundusz Obrony Narodowej. W Posterunku Policji Państwowej w Bysławiu pełnił służbę do wybuchu II wojny światowej.

Zginął wiosną 1940 r. w Twerze. Pośmiertnie w dniu 10 listopada 2007 roku został awansowany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony