Sylwetki poległych policjantów Policji Państwowej

Podkomisarz KAZIMIERZ ALEKSANDER GRZYBOWSKI

Podkomisarz Kazimierz Aleksander Grzybowski (nr legitymacji służbowej 736), urodził się dnia 20 czerwca 1888 roku w Ostrogu, jako syn Józefa i Salomei zd. Nehrebeckiej.

W okresie od 20 września 1919 roku do 2 lutego 1920 roku Kazimierz Grzybowski  służył w armii rosyjskiej w Samodzielnym Oddziale Murmańskim. Następnie do 18 października 1921 roku pełnił służbę w Wojsku Polskim jako porucznik piechoty rezerwy ze starszeństwem. Od czerwca 1922 roku podjął służbę w 23 Batalionie Celnym Straży Granicznej, a następnie w 64. Pułku Piechoty, gdzie przydzielony został do Oficera Kadry Okręgu VIII, PKU Bydgoszcz Miasto.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Kamienia na tle budynku Starostwa Powiatowego, gdzie w latach 1930-1934 mieściła się siedziba Komendy Powiatowej PP w Sępólnie.
W środku w szarym płaszczu i kapeluszu siedzi Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Sępólnie podkom. Grzybowski Kazimierz (zdj. Ze zbioru prywatnego Pana Leszka Skazy).

Do służby w Policji Państwowej wstąpił w dniu 1 lipca 1923 roku. Początkowo służył w XIV Okręgu Policji Państwowej województwa tarnopolskiego, a z dniem 10 stycznia 1928 roku został przeniesiony do struktur Policji Państwowej w Okręgu XII województwa pomorskiego. 14 stycznia 1928 r. mianowano go Komendantem Powiatowym Policji Państwowej w Sępólnie, które to stanowisko zajmował do wybuchu II wojny światowej. W 1933 roku został awansowany ze stopnia aspiranta na stopień podkomisarza. Kazimierz Grzybowski w trakcie pełnienia służby w Policji Państwowej był odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Będąc Komendantem Powiatowym Policji w Sępólnie pełnił również funkcję Prezesa Policyjnego Klubu Sportowego „Pogoń” w Sępólnie. Zginął zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD w Twerze wiosną 1940 roku. Pośmiertnie  w dniu  10 listopada 2007 roku awansowany przez prezydenta RP do stopnia komisarza Policji Państwowej.

 

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony