Sylwetki poległych policjantów Policji Państwowej

Starszy przodownik JAN PAKUŁA

PAKUŁA JAN, st. przodownik, nr ew. 611, ur. 28 listopada 1887 r. w Brzozie w powiecie szamotulskim, s. Franciszka i Franciszki zd. Mensfeld.

W okresie od 1 maja 1894 r. do 30 sierpnia 1901 r. uczył się w Szkole Powszechnej w Grodziszczku, a następnie przeszedł kurs doszkalający w Buku. Później pracował jako kołodziej. W latach 1908-1909 odbył obowiązkową służbę wojskową w armii pruskiej, w artylerii polnej w Królewcu. Ponownie powołany do służby w armii pruskiej w dniu 4 sierpnia 1914 r. z przydziałem do Pułku Polnej Artylerii.  Ze służby w wojsku pruskim zwolniony został w dniu 1 listopada 1918 r. Z dniem 10 lutego 1919 r. został przyjęty do służby w Korpusie Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy pruskiej w Poznaniu. W dniu 15 marca 1920 r. był starszym żandarmem w Objeździe Tuchola II Okręgu II Brygady (pomorskiej) Żandarmerii Krajowej. Kolejno, 3 maja 1920 r.  mianowany wachmistrzem przez Dowództwo Korpusu Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy pruskiej.

W dniu 6 sierpnia 1920 r. jako Objazdowy Objazdu Tuchola dokonał zwrotu pieniędzy za Brygadę Żandarmerii Krajowej do kasy Starostwa Powiatowego w Tucholi. Po likwidacji Żandarmerii Krajowej b. dz. pr. z dniem 1 lipca 1920 r. został automatycznie przeniesiony do służby w Policji Państwowej. W dniu 30 października 1920 r., jako starszy posterunkowy złożył w Tucholi na ręce Komendanta Powiatowego PP w Chojnicach ślubowanie policyjne. Co najmniej od dnia 21 kwietnia 1921 r. był policjantem Komendy Posterunku Powiatowego PP w Tucholi. Następnie dekretem Komendanta XII Okręgu (pomorskiego) PP w Toruniu z dnia 5 września 1921 r. został na własna prośbę skreślony z listy umundurowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej, a od dnia 1 października 1921 r. przydzielono go jako sekretarza do Komendy Powiatowej PP w Tucholi. W dniu 12 października 1922 r. kandydował do objęcia stanowiska podprokuratora przy Sądzie Powiatowym w Tucholi. Następnie  31 października 1922 r. zawarł związek małżeński z Gertrudą Pacek. W roku 1923  urodził mu się syn Zbigniew Jan. 10 maja 1924 r. w Komendzie Powiatowej PP w Tucholi odpowiedzialny był za prawidłowe prowadzenie rachunkowości. W dniu 31 maja 1925 r.  został zwolniony z zajmowanego stanowiska, a  1 czerwca 1925 r. -  przyjęty do służby mundurowej w Policji Państwowej i mianowany starszym przodownikiem. 24 lipca 1926 r. ukończył trzymiesięczny XV kurs dla przodowników w Okręgowej Szkole Policyjnej w Poznaniu.

W roku 1926 r. został na własną prośbę zwolniony ze służby w Policji Państwowej. Zginął jesienią 1939 roku zastrzelony przez członków niemieckiego Selbstschutzu w Rudzkim Moście.

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony