Sylwetki poległych policjantów Policji Państwowej

Posterunkowy LEON ANGERMAN (ANGIERMAN)

ANGERMAN (ANGIERMAN) LEON, posterunkowy, nr ewidencyjny 290, s. Marcina i Władysławy zd. Strumińskiej, urodzony 1 kwietnia 1913 roku w Łodzi.

Początkowo mieszkał w Sieradzu, skąd powołany został do służby wojskowej, którą zakończył w stopniu kaprala. Z zawodu elektromonter. Pracował jako elektryk w prywatnej elektrowni w Sieradzu.

Do Policji Państwowej przyjęty został w charakterze posterunkowego w dniu 3 listopada 1935 roku. W tym samym dniu przydzielony został do Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych w Mostach Wielkich w powiecie żółkiewskim, gdzie uczestniczył w I turnusie jedenastego kursu dla posterunkowych. Kurs ten pozytywnie ukończył w dniu 31 marca 1936 roku. Z dniem 7 czerwca1936 roku został przydzielony do województwa pomorskiego, gdzie skierowano go do pełnienia służby w Posterunku Policji Państwowej w Warlubiu w powiecie świeckim.

Dnia 21 sierpnia1937 roku funkcjonariusz przeniesiony został do Posterunku Policji Państwowej w Śliwicach w  powiecie tucholskim, a kolejno dnia 12 października1938 roku do pełnienia służby w Komisariacie I w Grudziądzu, gdzie służył w kolumnie motocyklowej. W okresie od 20 lutego do 26 marca1939 roku odbył pięciotygodniowe ćwiczenia dla szeregowych kierowców pojazdów mechanicznych przy Grupie Rezerwy Policyjnej w Warszawie. W  maju 1939 roku został przeniesiony do Posterunku Policji Państwowej w Starogardzie. Służbę w tej jednostce pełnił co najmniej do czerwca 1939 roku. Po wybuchu II wojny światowej wycofywał się na wschód, gdzie dnia 17 września 1939 roku widziany był przez kolegę w mundurze policyjnym w miejscowości Równe. Zatrzymany przez  wojsko radzieckie trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie, skąd przysłał jeden list do rodziny.

Zginął wiosną 1940 roku w Twerze. Kawaler, miał dwie siostry Jadwigę i Marię oraz dwóch braci Władysława i Tadeusza. Jego ojciec - Marcin Angerman również był policjantem. Pośmiertnie  w dniu  10  listopada 2007 roku został awansowany przez prezydenta RP do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony