Sylwetki poległych policjantów Policji Państwowej

Przodownik JÓZEF GWIAZDOWSKI

GWIAZDOWSKI Józef, przodownik, nr leg. 101, 518. s. Pawła i Marii zd. Spica, ur. 26 listopada 1892 roku w Polskim Cekcynie w powiecie tucholskim.

Przez ponad 4 lata służył w armii pruskiej. W dniu 13 lutego1920 roku przyjęty został do pełnienia służby w II Brygadzie (Pomorskiej) Żandarmerii Krajowej byłej dzielnicy pruskiej i przydzielony do Objazdu w Brześciu w powiecie świeckim w stopniu starszego żandarma. W Policji Państwowej służył co najmniej od dnia 11 grudnia 1920 roku, kiedy to złożył ślubowanie i został mianowany posterunkowym Policji Państwowej.

Początkowo pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Chojnicach. Tam po zakwalifikowaniu i przesłużeniu okresu próbnego w dniu 15 stycznia 1921 roku zatwierdzono go na stanowisku. Od co najmniej 16 lipca 1921 roku pełnił służbę w Posterunku Policji Państwowej Chojnice Dworzec, a od dnia 15 stycznia1922 roku mianowany zastępcą kierownika Posterunku Kontrolnego Policji Państwowej w Chojnicach. Służył  także w Komisariacie Policji Państwowej w Chojnicach, skąd został przeniesiony w dniu 1 pażdziernika1924 roku do Posterunku Policji Państwowej w Doręgowicach w powiecie chojnickim, obejmując stanowisko kierownika Posterunku.

W roku 1924  ukończył I kurs dla posterunkowych w Szkole Policyjnej w Grudziądzu, a dnia 1 lutego 1925 roku został mianowany starszym posterunkowym. 28 stycznia 1926 roku ukończył V kurs przodowników w Okręgowej Szkole Policyjnej w Grudziądzu, a 23 marca 1929 roku został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. W roku 1932  został awansowany do stopnia przodownika. Odznaczony odznaką sportową 2 klasy pierwszego stopnia. Od 6 lutego 1934 roku został przeniesiony został do Posterunku Policji Państwowej w Wałdowie w powiecie sępoleńskim na stanowisko komendanta Posterunku. Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Funkcję Komendanta Policji Państwowej w Wałdowie sprawował co najmniej do 23 lutego1939 roku.

Zginął w Twerze w 1940 roku zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD. Pozostawił jedyną córkę - Jadwigę.

Autor: insp. Paweł Zawada
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony