Patron Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Patron Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - insp. Witalis Olszański

Inspektor Witalis Olszański, płk. rez. Wojska Polskiego, ur. 11 września 1885 roku w Żelechowie Wielkim, w powiecie Kamionka Stromiłowa w województwie lwowskim. Syn Kazimierza Napoleona Jastrzębiec-Olszańskiego i Wandy Zuzanny z domu Szczerbińskiej.

Od 1900 w trakcie nauki działał w tajnych organizacjach studenckich w Buczaczu i Złoczowie. W 1906 roku ukończył ośmioklasową szkołę gimnazjalną we Lwowie i zdał egzamin dojrzałości. Po ukończeniu gimnazjum  od 1906 roku studiował nauki prawnicze na Uniwersytecie Polskim we Lwowie, a następnie agronomię na uniwersytecie w Krakowie. 
 
Po wybuchu I wojny światowej w dniu 1 sierpnia 1914 roku został wcielony do armii austro-węgierskiej, gdzie służył w 36 pułku strzelców, początkowo jako komendant plutonu, później kompanii, a następnie batalionu. W trakcie I wojny światowej walczył początkowo na froncie rosyjskim, a później włoskim. W dniu 1 sierpnia 1917 roku został mianowany porucznikiem. Ze służby w armii austriackiej odszedł 30 października 1918 roku. 
 
W dniu 1 listopada 1918 roku zgłosił się jako ochotnik do obrony Lwowa i  uczestniczył w nich do zakończenia. Z dniem 1 kwietnia 1920 roku został awansowany do stopnia kapitana Rządowej Służby Bezpieczeństwa.
 
Za odwagę i męstwo w walce o niepodległość insp. Witalis Olszański był wielokrotnie odznaczany. Dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa, a ponadto Krzyżem Odcinka I we Lwowie i Krzyżem „Orlęta”. Następnie co najmniej od dnia18 kwietnia 1921 roku służył w Policji Państwowej Lwów-miasto. W tym dniu został mianowany nadkomisarzem Policji Państwowej we Lwowie. Następnie był awansowany do stopnia podinspektora. 
 
W dniu 1 czerwca 1923 roku został mianowany Komendantem Wojewódzkim PP w Nowogródku, gdzie powierzono mu zadanie organizacji Policji Państwowej na terenie województwa nowogrodzkiego. W tym zakresie współpracował z wojewodą nowogródzkim.
 
Z dniem 15 sierpnia 1927 roku został przeniesiony do województwa pomorskiego, gdzie objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PP w Toruniu. W tym czasie dokonał reorganizacji Policji Państwowej województwa pomorskiego.
 

 

 

Kierownictwo KWPP w Toruniu – rok 1927
(więcej)

Odprawa komendantów wojewódzkich Policji Państwowej
w sali konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Warszawie - rok 1928
(więcej)

 

W listopadzie 1928 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W dniu 15 maja 1929 roku został awansowany do stopnia inspektora PP.

Działał w komitecie „Daru Pomorza”, był organizatorem Aeroklubu Pomorskiego i współorganizatorem Komitetu Towarzystwa Wiedzy Policyjnej w Warszawie. Był członkiem Stowarzyszenia Rodzina Policyjna.
 
W dniu 16 maja 1935 roku w ramach reorganizacji policji Państwowej przeprowadzanej przez nowego komendanta głównego PP został mianowany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PP w Nowogródku.
 
Po wybuchu II wojny światowej w dniu 12 września 1939 roku został wyznaczony przez Komendę Główną PP jako odpowiedzialny za organizację militaryzacji Policji Państwowe, koncentrującej się w województwach wołyńskim i tarnopolskim. 
Wypełniając do końca powierzone mu zadania między 18-19 września 1939 roku dostał się do niewoli radzieckiej w okolicach Tarnopola. Początkowo prawdopodobnie został umieszczony w obozie przejściowym w Szepietówce, a następnie jednym z pierwszych transportów dotarł do obozu w Ostaszkowie na jeziorze Selinger. 
 
Według wspomnień ocalałego jeńca Ostaszkowa, inspektor Witalis Olszański był obiektem szczególnego zainteresowania służb specjalnych NKWD. Policjant ten potwierdził, że w grudniu 1939 roku inspektor Witalis Olszański został wywieziony z obozu w Ostaszkowie w nieznanym kierunku. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kampanii wrześniowej 1939.
 
Źródło zdjęć: http://www.muzeumkatynskie.pl/
Opis zdjęć wg. kolejności występowania:
 
 • insp. Witalis Olszański; Muzeum Katyńskie; Inventory number: MK 397 IM
 • insp. Witalis Olszański; Muzeum Katyńskie; Inventory number: MK 397 IM
 • Kierownictwo KWPP w Toruniu – rok 1927.

  Siedzą od lewej: podinsp. Cyankiewicz Stanisław ( zastępca Komendanta Wojewódzkiego PP w Toruniu), podinsp. Witalis Olszański (Komendant Wojewódzki PP w Toruniu), prawdopodobnie nadkom. Szporek (Oficer Inspekcyjny KWPP w Toruniu).     Stoją od lewej: kom. Czesław Kaczorowski (Referent Gospodarczy KWPP w Toruniu), prawdopodobnie nadkom. Flek ( Referent Administracyjny KWPP w Toruniu) i prawdopodobnie nadkom. Pawłowicz (p.o. Naczelnika Urzędu Śledczego PP w Toruniu)
 • Odprawa komendantów wojewódzkich Policji Państwowej w sali konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

  Uczestnicy odprawy. Widoczni m.in.: pułkownik Janusz Jagrym Maleszewski siedzi przy krótszym stole w środku), podpułkownik Leon Nagler siedzi przy krótszym stole (1. z lewej), nadinspektor Henryk Wardęski (siedzi przy krótszym stole 1. z prawej), przy długim stole siedzą: inspektor Władysław Galle (bliżej środka11. od przodu), inspektor Franciszek Kaufman (od środka 10. od przodu), inspektor Bronisław Praszałowicz, podinspektor Aleksander Roszkowski, podinspektor Adolf Tarnawski, podinspektor Witalis Olszański, inspektor Henryk Hass, inspektor Józef Torwiński, inspektor Władysław Goździewski (od środka 2. od przodu), inspektor Czesław Grabowski, inspektor Ignacy Koral, major Juliusz Geib (od ściany 12. od przodu), inspektor Henryk Walczak, major Plato Bałaban (od ściany 10. od przodu), podinspektor Józef Żółtaszek (od ściany 9. od przodu), podinspektor J. Kłak, podinspektor Zygmunt Nosek (od ściany 7. od przodu), podinspektor A. Elesesser, inspektor Walery Wiczyński, inspektor Henryk Charlemagne (od ściany 3. od przodu), inspektor Edmund Czyniowski (od ściany 2. od przodu), inspektor Stanisław Pilch, płk w stanie spoczynku St. Filipowski (od środka), inspektor Wiktor Ludwikowski (od środka 12 od przodu), inspektor B. Ludwikowski (od środka). wydziału II Komendy Głównej Policji Państwowej Juliusz Geib, naczelnik wydziału III Komendy Głównej inspektor H. Walczak, naczelnik wydziału IV Komendy Głownej Policji Państwowej Bałaban, zastępca komendanta głównego Województwa śląskiego podinspektor Józef Żółtaszek, zastępca komendanta Jan Kłak, naczelnik Urzędu Śledczego w Łodzi podinspektor A. Elsesser, komendant wojewódzki inspektor Bronisław Ludwikowski, Policji Województwa Śląskiego podinspektor Józef Żółtaszek, podinspektor J. Kłak, naczelnik Urzędu Śledczego w Łodzi podinspektor Zygmunt Nosek, p.o. komendanta wojewódzkiego w Łodzi podinspektor A. Elesesser. komendant wojewódzki Policji Państwowej w Kielcach inspektor B. Ludwikowski, komendant wojewódzki Policji Państwowej w Lublinie inspektor Walery Wiczyński, komendant wojewódzki Policji Państwowej w Białymstoku inspektor Henryk Charlemagne, Czyniowski, komendant wojewódzki Policji Państwowej w Krakowie Pilch. Walczak, naczelnik wydziału IV Komendy Głównej Policji Państwowej Felicjan major Felicjan Bałaban, zastępca głównego komendanta Policji Województwa Śląskiego podinspektor Józef Żółtaszek (bliżej ściany 8. od przodu), podinspektor J. Kłak, naczelnik Urzędu Śledczego w Łodzi podinspektor Zygmunt Nosek (bliżej ściany 7. od przodu), p.o. komendanta wojewódzkiego Policji Państwowej w Łodzi podinspektor A. Elesesser, komendant wojewódzki Policji Państwowej w Kielcach inspektor B. Ludwikowski, komendant wojewódzki Policji Państwowej w Lublinie inspektor Walery Wiczyński, komendant wojewódzki Policji Państwowej w Białymstoku inspektor Henryk Charlemage,
  Data wydarzenia: 1928-07-03 - 1928-07-04; Miejsce: Warszawa
  Osoby widoczne: St. Filipowski, Wiktor Ludwikowski, Stanisław Pilch, Henryk Charlemagne, Walery Wiczyński, A. Elesesser, Zygmunt Nosek, Jan Kłak, Józef Żółtaszek, Plato Felicjan Bałaban, Henryk Walczak, Juliusz Geib, Ignacy Koral, Czesław Grabowski, Władysław Goździewski, Józef Torwiński, Henryk Hass, Witalis Olszański, Adolf Tarnawski, Aleksander Roszkowski, Bronisław Praszałowicz, Franciszek Kaufman, Władysław Galle, Henryk Wardęski, Leon Nagler, B. Ludwikowski, Edmund Czyniowski, Janusz Zygmunt Jakub Maleszewski-Jagrym,
  Zakład fotograficzny: Autor: Złakowski Władysław; Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji; Sygnatura: 1-B-222; https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/169300/; Zbiory NAC on-line

 

Autor:
Publikacja: sierż. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony