Rekrutacja do SPKP w Bydgoszczy

Asystent sekcji bojowych poszukiwany

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Bydgoszczy ogłasza nabór dla kandydatów do pełnienia służby na stanowisku asystenta sekcji bojowych.

Kandydatami mogą być policjanci, którzy przeszli procedurę naboru do służby w Policji i ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe.

Z uwagi na wyspecjalizowane zadania jakie realizuje SPKP w Bydgoszczy od przyszłych kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrego stanu zdrowia
 • wysokiego poziomu sprawności fizycznej
 • odporności na stres
 • umiejętności pracy w zespole
 • dużo motywacji i chęci do własnego rozwoju

I ETAP

Zainteresowanych kandydatów prosimy o kontakt z sekretariatem SPKP w Bydgoszczy pod numerem telefonu:
+47 751 17 86 w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną z Dowódcą SPKP lub osobą przez niego wyznaczoną.

Dowódca SPKP zastrzega sobie dalszy kontakt z wybranymi kandydatami, którzy pozytywnie przejdą wstępną weryfikację.

Skierowanie raportu do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na udział w rekrutacji do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

II ETAP

Test sprawności fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.03.2007r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji.

III ETAP

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW w Bydgoszczy.

Autor:
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

 • Funkcjonariusze Policji na tle statku.
  Funkcjonariusze Policji na tle statku.
 • Funkcjonariusze Policji na dużej wysokości zwisający na linach.
  Funkcjonariusze Policji na dużej wysokości zwisający na linach.
 • Funkcjonariusze Policji na dużej wysokości zwisający na linach, zdjęcie ze śmigłowca.
  Funkcjonariusze Policji na dużej wysokości zwisający na linach, zdjęcie ze śmigłowca.
 • Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń bojowych w mieście.
  Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń bojowych w mieście.
 • Funkcjonariusze Policji zjeżdżający na linie z budynku.
  Funkcjonariusze Policji zjeżdżający na linie z budynku.
 • Funkcjonariusze Policji, pozowane zdjęcie grupowe.
 • Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń w pomieszczeniach.
  Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń w pomieszczeniach.
 • Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń podwodnych.
  Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń podwodnych.
 • Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń z pierwszej pomocy.
  Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń z pierwszej pomocy.
 • Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń z odlatującym helikopterem w tle.
  Funkcjonariusze Policji w trakcie ćwiczeń z odlatującym helikopterem w tle.
 • Funkcjonariusze Policji w trakcie przygotowywania się do zjazdu na linie ze śmigłowca.
  Funkcjonariusze Policji w trakcie przygotowywania się do zjazdu na linie ze śmigłowca.
 • Funkcjonariusze policji ze statkiem i helikopterem w tle.
  Funkcjonariusze policji ze statkiem i helikopterem w tle.
 • Baner z funkcjanuriuszami Policji przygotowującymi się do zjazdu ze śmigłowca na linie.
  Baner z funkcjanuriuszami Policji przygotowującymi się do zjazdu ze śmigłowca na linie.
Powrót na górę strony