Wiadomości

Policyjni pirotechnicy doskonalili umiejętności

Data publikacji 16.10.2019

W KWP w Bydgoszczy odbyła się druga edycja zajęć doskonalenia zawodowego dla policjantów nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego z kilku jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego. Szkolenie obejmowało część teoretyczną i praktyczną, podczas której uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił w manualnych kombinezonach podchodzeniowych.

W poniedziałek (14.10.19) odbyła się druga edycja zajęć doskonalenia zawodowego dla policjantów nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego z kilku jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego. Prowadzącymi doskonalenie zawodowe byli – koordynujący proces szkoleniowy NGRM-P na terenie województwa Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy kom. Robert Bugajski oraz instruktorzy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

W czasie zajęć omówiono m.in. obowiązujące w zakresie działań policjantów NGRM-P regulacje prawne, zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności w trakcie reealizacji zadań związanych z niewybuchami i niewypałami, a także podsumowano aktywność poszczególnych jednostek w roku ubiegłym.

W drugiej części szkolenia, pirotechnicy SPKP zapoznali policjantów NGRM-P z posiadanym wyposażeniem wykorzystywanym podczas codziennej służby, m.in. mobilnymi robotami oraz specjalistycznym samochodem do przewozu ładunków wybuchowych. Ponadto, był to doskonały czas na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także okazja do spróbowania swoich sił z wykorzystaniem wymagających tężyzny fizycznej i zdolności manualnych kombinezonów podchodzeniowych.

UWAGA!

Pomimo, że od działań wojennych minęło już wiele lat, wciąż możemy natknąć się na niebezpieczne „pamiątki” z tego okresu. Niewybuchy i niewypały mimo, że tyle lat znajdowały się pod ziemią nadal są niebezpieczne. Nawet stare i zardzewiałe stanowią śmiertelne zagrożenie, dlatego w razie znalezienia takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno ich podnosić, odkopywać i przemieszczać w inne miejsce.

Należy też jak najszybciej powiadomić najbliższy posterunek lub komisariat Policji. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią właściwe komórki policyjne lub wojskowych saperów, którzy zneutralizują znalezisko.

Autor: kom. Robert Bugajski
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • Uczestnik szkolenia rozwiązuje test
  • Uczestnicy szkolenia rozwiązują test
  • Uczestnicy szkolenia głowią się nad testem
  • Uczestnicy szkolenia piszą test wiedzy
  • Prowadzący szkolenie omawia poszczególne zagadnienia
  • Uczestnik szkolenia w kombinezonie podchodzeniowym
  • Antyterrorysta demonstruje robota
  • Uczestnik szkolenia w kombinezonie podchodzeniowym, a wokół inni policjanci
Powrót na górę strony