Wiadomości

„Pozyskiwanie informacji – warsztaty operacyjne” - szkolenie dla policjantów pionu kryminalnego

Policjanci z wydziałów pionu kryminalnego komend miejskich i powiatowych kujawsko-pomorskiego garnizonu uczestniczyli w szkoleniu pt. „Pozyskiwanie informacji – warsztaty operacyjne”. Zajęcia składające się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej prowadzili policjanci z komendy wojewódzkiej, ale także Wykładowcy Zakładu Kryminalnego Szkoły Policji w Pile oraz delegaci z Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Więziennej. To już druga edycja tego 5-dniowego szkolenia, do końca roku odbędą się jeszcze cztery.

W dniach 7-11 października w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się druga edycja 5-dniowego szkolenia pt. „Pozyskiwanie informacji – warsztaty operacyjne”. Zajęcia organizowane są cyklicznie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego i adresowane do policjantów województwa kujawsko-pomorskiego, realizujących zadania operacyjno-rozpoznawcze. Uczestnikami są funkcjonariusze z wydziałów pionu kryminalnego:  wydziałów do zwalczania przestępczości pseudokibiców i narkotykowej, do walki z korupcją, z przestępczością gospodarczą, z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu. Zajęcia prowadzą przedstawiciele Wydziału Wywiadu Kryminalnego i Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy, Wykładowcy Zakładu Kryminalnego Szkoły Policji w Pile oraz delegaci z Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Więziennej.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności policjantów zarówno z zakresu regulacji prawnych, jak i umiejętności praktycznych istotnych dla skutecznego pozyskiwania informacji oraz pogłębienie współpracy z innymi służbami. Zajęcia odbywają się w małych, 12-osobowych grupach, co zapewnia możliwość bezpośrednich rozmów i wymiany doświadczeń. Uczestnicy mają szansę przedyskutować oraz przećwiczyć możliwości wykorzystania podczas realizowania swoich zadań takich narzędzi jak m.in.: analiza kryminalna, przedsięwzięcie werbunkowe, wywiad operacyjny, policyjne i pozapolicyjne bazy danych, współpraca z psychologiem psychologii policyjnej stosowanej, techniki wywierania wpływu czy działania prowadzące do skutecznego nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobowymi źródłami informacji.

Z relacji uczestników wynika, że wiedza przekazana przez praktyków – specjalistów w swoich dziedzinach jest niezwykle cenna i z pewnością przydatna w ich codziennych obowiązkach. Do końca tego roku zrealizowane zostaną jeszcze 4 edycje warsztatów.

Autor: nadkom. Joanna Michalska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony