Wiadomości

Kontynuacja cyklu spotkań o stereotypach, dyskryminacji i uprzedzeniach ze studentami zagranicznymi bydgoskiego UTP

Bydgoscy policjanci spotkali się po raz kolejny z liczną grupą studentów zagranicznych z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy w ramach działań w zakresie "przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość".

Spotkanie na uczelni (21.10.2019) poświęcone było tematyce "Stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia - zagrożenia z tym związane". Tematykę tego zagadnienia poprowadziła i omówiła kom. Anna Frencel Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy do Spraw Ochrony Praw Człowieka.

W zajęciach zorganizowanych na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy wzięło udział około 120 studentów, którzy przyjechali do Polski w ramach wymiany studenckiej programu "Erasmus +", głównie z Turcji, Hiszpanii oraz Włoch.

W trakcie spotkania ze studentami różnych narodowości omówiono różne aspekty związane z bezpieczeństwem. Zapoznano uczestników z podstawowymi przepisami prawa polskiego, jak również w zakresie tzw. "Przestępstw z nienawiści". W ramach omawianego tematu policjantka omówiła różnice między uprzedzeniami a dyskryminacją.

W tym samym czasie z drugą grupą studentów mł. asp. Rafał Wohlfeil z wydziału prewencji bydgoskiej komendy omówił działanie numeru alarmowego oraz zapoznał słuchaczy z aplikacją "Moja Komenda" podczas praktycznych ćwiczeń na mobilnym urządzeniu.

W zajęciach brała również udział zaproszona przez uczelnię funkcjonariuszka z Bydgoskiej Straży Granicznej, która podczas swojego wystąpienia omówiła zasady legalnego pobytu i poruszania się studentów po krajach UE oraz jakie dokumenty należy posiadać przebywając w Polsce. Wskazała miejsca, gdzie można się udać w celu złożenia wniosków o przedłużenie pobytu na terytorium Polski.

Pod koniec spotkania studenci chętnie przedstawili się i zadawali pytania dotyczące przestrzegania prawa np. palenia papierosów w miejscach publicznych czy płatności za mandaty.

Mamy nadzieję, że przedstawiona tematyka spotkania przyczyniła się do poprawy poczucia ich bezpieczeństwa w naszym mieście.

 

Autor zdjęć: Pan Ryszard Wszołek- pracownik UTP w Bydgoszczy

Autor: mł. asp. Rafał Wohlfeil/ Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska

Powrót na górę strony