Szkolenie minersko-pirotechniczne - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Szkolenie minersko-pirotechniczne

Data publikacji 07.11.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przeprowadzono trzecią edycję doskonalenia zawodowego policjantów nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego. W szkoleniu udział wzięli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, Sztabu Policji oraz nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego z wyznaczonych komend miejskich oraz powiatowych Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego.

Prowadzącym doskonalenie zawodowe był koordynujący proces szkoleniowy NGRM-P na terenie województwa Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy kom. Robert Bugajski oraz w części praktycznej instruktorzy SPKP w Bydgoszczy.

Tematem szkolenia było utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz podnoszenie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi posiadanego na wyposażeniu SPKP sprzętu technicznego wykorzystywanego podczas działań minersko-pirotechnicznych. Ponadto, na podstawie wybranych działań zrealizowanych przez policjantów NGRM-P i SPKP na terenie garnizonu w roku ubiegłym, podsumowano aktywność poszczególnych jednostek.

Autor: kom. Robert Bugajski
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak
  • policjant pisze na kartce
  • policjanci siedzą w ławkach na sali konferencyjnej
  • policjant przemawia do innych policjantów
  • policjant przemawia do innych policjantów
  • Policjanci oglądają samochód minerski
  • Policjanci oglądają samochód minerski
  • policjanci oglądają kombinezon minerski
  • policjanci oglądają kombinezon minerski