Wiadomości

Policjant z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy uczestniczył w specjalistycznym szkoleniu w Budapeszcie

Data publikacji 13.11.2019

Mł. asp. Piotr Zajdziński, analityk kryminalny z Zespołu Analizy Kryminalnej Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy wziął udział w szkoleniu z wykorzystania danych wywiadowczych uzyskiwanych z publicznie dostępnych informacji oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w tym procesie. W przedsięwzięciu zorganizowanym w Budapeszcie wzięło udział około 40 funkcjonariuszy policji, urzędów celnych i skarbowych z większości krajów członkowskich UE, a także funkcjonariusze Europejskiego Urzędu Policji (Europol) i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

W dniach 4-8 listopada Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) organizowała w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym w Budapeszcie szkolenie poświęcone wykorzystaniu danych wywiadowczych uzyskiwanych z publicznie dostępnych informacji (open-source intelligence - OSINT) oraz rozwiązaniom informatycznym stosowanym w tym procesie. W przedsięwzięciu udział wzięło około 40 funkcjonariuszy policji, urzędów celnych i skarbowych z większości krajów członkowskich Unii Europejskiej a także funkcjonariusze Europejskiego Urzędu Policji (Europol) i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Jedynym reprezentantem polskiej Policji na szkoleniu był mł. asp. Piotr Zajdziński, analityk kryminalny z Zespołu Analizy Kryminalnej Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 

Szkolenie było podzielone na kilka bloków tematycznych, w czasie których zaproszeni trenerzy, współpracujący z CEPOL, prowadzili wykłady oraz ćwiczenia w grupach związane z wykorzystaniem narzędzi OSINT w zwalczaniu przestępczości, w tym przede wszystkim przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu. Udział w przedsięwzięciu szkoleniowym w Budapeszcie doprowadził do zdobycia wymiernych umiejętności zawodowych oraz wiedzy informatycznej przez naszego policjanta. Pozwolił mu także zapoznać się z funkcjonowaniem policji oraz innych instytucji mundurowych i cywilnych zajmujących się ściganiem przestępczości na terenie Unii Europejskiej, w tym metod pracy oraz form szkolenia policjantów z różnych krajów.

Analitycy kryminalni z garnizonu kujawsko-pomorskiego regularnie podnoszą swoje kwalifikacje podczas szkoleń organizowanych w kraju. Wyjazd mł. asp. Piotra Zajdzińskiego był pierwszym tego typu przedsięwzięciem z udziałem naszego analityka organizowanym za granicą. Miejmy nadzieję, że nie ostatnim, ponieważ w Europie otwartych granic szczególnego znaczenia nabierają wiedza i umiejętności wyniesione z doświadczeń organów ścigania innych państw.    

Autor: podinsp. Krzysztof Wszołek
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • Uczestnicy szkolenia
  • Uczestnicy szkolenia zdjęcie zbiorowe
  • Baner z nazwą szkolenia
Powrót na górę strony