Podsumowanie debaty w Prądocinie - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Podsumowanie debaty w Prądocinie

Wczoraj (13.01.2020) w świetlicy wiejskiej w Prądocinie odbyła się ewaluacyjna debata społeczna pod hasłem "Wspólnie dla bezpieczeństwa". Jej celem było podsumowanie osiągniętych rezultatów i zakresu realizacji wniosków sformułowanych przez mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka podczas zeszłorocznej debaty. Organizatorem spotkania był Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy przy współudziale Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny i Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

W debacie wzięli udział mieszkańcy gminy Nowa Wieś Wielka oraz przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

 • Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Pan Wojciech Oskwarek,
 • Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Pan Roman Stanisławski ,
 • Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Pan Tomasz Federowicz,
 • Zastępca Komendanta Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy Pan Jerzy Grzeca,
 • przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy mł. bryg. Sylwester Włoszczyński,
 • Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej Pan Krzysztof Papierski,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski Pan Jakub Siedlecki,
 • przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon Dróg w Inowrocławiu Pan Mieczysław Wołczek.

Bydgoską Policję reprezentowali:

 • p.o. Z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Mariusz Sobiecki,
 • Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny mł. insp. Adam Jarosz,
 • p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny kom. Michał Gosch,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy kom. Mariusz Buwaj,
 • ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy podinsp. Rafał Piątek.

Funkcję moderatora pełnił nadkom. Wojciech Sobkiewicz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Bydgoszcz - Wyżyny. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy spotkanie obserwował nadzorujący tematykę debat podkom. Marcin Górak. Obecni byli także dzielnicowi rejonu gminy Nowa Wieś Wielka - sierż. szt. Tomasz Woźniak i asp. Adam Boniewicz.

W pierwszej kolejności Panowie Wojciech Oskwarek oraz mł. insp. Mariusz Sobiecki przywitali uczestników debaty i zachęcili do wspólnej dyskusji. Następnie mł. insp. Adam Jarosz omówił realizację zadań wynikających ze zgłoszonych przez mieszkańców wniosków. W głównej mierze dotyczyły one bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa osób wypoczywających w okresie letnim nad Jeziorem Jezuickim. Komendant Komisariatu dokonał również analizy zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w roku 2019, które dzięki aktywności mieszkańców pozwoliły Policji uzyskać wiedzę, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów prawa. Kierowanie we wskazane miejsca patroli pozwoliło na skuteczne eliminowanie niepożądanych zachowań. Przemawiający podkreślił również wagę działań profilaktycznych, które prowadzi Policja na terenie gminy. Edukacja najmłodszych pozwala kształtować właściwe postawy i zachowania, które zaowocują w przyszłości.

Przybyli na miejsce mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w debacie, inicjowali tematy związane z bezpieczeństwem na obszarze gminy i składali propozycje rozwiązań. Na zgłaszane pytania odpowiedzi udzielali organizatorzy debaty i zaproszeni przedstawiciele instytucji. Część z postulatów mieszkańców wymaga wykonania w dłuższym okresie czasu, ale wszystkie wnioski zostały odnotowane i właściwe podmioty zgodnie z kompetencjami dokonają ich oceny i realizacji.

Na koniec spotkania Pan Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, podziękował przedstawicielom obecnych służb i instytucji za wspólne działania dla bezpieczeństwa w gminie. Podkreślił też wagę i bardzo pozytywnie ocenił współpracę z bydgoską Policją.