Policjanci podsumowali rok 2019 - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Policjanci podsumowali rok 2019

Data publikacji 17.01.2020

Wysoka wykrywalność na poziomie 72% i spadek ilości przestępstw, w tym tych najbardziej uciążliwych – kryminalnych (64%) to trendy podsumowujące statystycznie rok 2019. Miniony rok to także inwestycje i remonty możliwe m.in. dzięki „Programowi Modernizacji Policji… na lata 2017-2020”.

Podczas odprawy w KWP w Bydgoszczy podsumowano wyniki pracy policjantów za 2019 rok. W podsumowaniu uczestniczyli m.in.: Prokuratorzy z Prokuratur Okręgowych z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka na czele z Prokuratorem z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, Przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników policji oraz przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Wojewody oraz CBŚP i BSW KGP.

Na początku odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przedstawił sytuację kadrową w kujawsko-pomorskim garnizonie. W roku 2019 do służby w policji w całym województwie przyjęto 281 osób. Wakat na dzień 1 stycznia 2020 r. wyniósł 27 etatów, co stanowi 0,53% policyjnych etatów. Podkreślić należy, iż na przestrzeni ostatnich 11 lat jest to najniższa ilość wolnych etatów.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który omówił zagadnienia dot. pionu prewencji.

Bezpieczeństwo na drogach, interwencje i zgłoszenia

W roku 2019 doszło do 934 wypadków drogowych (o 33 mniej niż w roku 2018), w których zginęło 211 osób (więcej o 39 ofiar niż w roku 2018), a rannych zostało 966 osób (mniej o 60 osób).

W roku 2019 policjanci skontrolowali trzeźwość ponad 959 tysięcy osób i zatrzymali 5 837 nietrzeźwych kierowców (więcej o 535 osób).

Rok 2019 to ponad 185 tysięcy przeprowadzonych przez policjantów interwencji, z czego ponad 17 tysięcy to interwencje domowe. Nastąpił spadek przeprowadzanych każdego dnia interwencji o 50 interwencji dziennie, w porównaniu do roku 2018.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w naszym województwie wpłynęło ponad 54 tysiące zgłoszeń, z czego ponad 54% to zgłoszenia potwierdzone.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, który przedstawił wyniki pionu kryminalnego.

Statystyki przestępczości za 2019 rok

Przez cały 2019 rok liczba wszczętych postępowań przygotowawczych, bez przestępstwa niealimentacji, we wszystkich kategoriach przestępstw - wyniosła 34 905. Wykrywalność była wysoka, bo wyniosła 72%.

Ilość wszczętych postępowań dotyczących przestępstw kryminalnych, bez przestępstwa niealimentacji, wyniosła 22 110 wszczętych spraw w roku 2019. Wykrywalność przestępczości kryminalnej wyniosła 64,4%.

Wzrosła ilość wszczętych postępowań dot. przestępczości gospodarczej do 6 658 postępowań. Wysoka jest wykrywalność tego rodzaju przestępczości - w 2019 r. wyniosła 76%.

W 2019 roku wszczęto mniej spraw dotyczących m.in. kradzieży z włamaniem czy kradzieży samochodu. Nieznacznie więcej odnotowano rozbojów, kradzieży cudzej rzeczy i uszkodzeń mienia.

Jako ostatni wyniki pionu logistyki zaprezentował odpowiedzialny za ten pion Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak.

Ważne inwestycje i remonty

W roku 2019 zakończyliśmy poważne inwestycje i remonty, wśród których należy wymienić: przebudowę i rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, a także remonty siedziby we Włocławku, Łasinie oraz Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście. Rok 2019 to także rozpoczęcie poważnych inwestycji jak przebudowa i modernizacja z termomodernizacją budynku przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy, modernizacja zaplecza technicznego policji przy ul. Iławskiej w Bydgoszczy, przebudowa Komendy w Inowrocławiu i Komisariatu Toruń-Rubinkowo, a także rozpoczęcie budowy posterunku na Osowej Górze w Bydgoszczy i przetarg na budowę nowej siedziby komendy policji w Rypinie.

Pod koniec narady głos zabrali m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, Szefowie Prokuratur, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów, którzy podziękowali za wyniki osiągnięte w roku 2019, a także za współpracę.

Początek odprawy był okazją do koleżeńskich pożegnań. Szefowie komend policji z naszego województwa podziękowali za współpracę będącemu juz na emeryturze insp. w st.spocz. Dariuszowi Knoff byłemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Grudziądzu.

 

 

 

 

 

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak
 • policjant składa meldunek komendantowi
 • widok na wszystkich uczestników odprawy
 • mężczyzna siedzi w ławce i słucha wykładu
 • dwie kobiety siedzą w ławce i słuchają wykładu komendanta
 • dwóch mężczyzn siedzi w ławce i wysłuchuje wykładu komendanta
 • Komendant przemawia do policjantów siedzących przy ławkach
 • trzech policjantów stoi na środku sali konferencyjnej
 • szabla na drewnianym uchwycie
 • były komendant stoi przy ławce
 • komendant wręcza byłemu komendantowi szablę
 • policjanci siedzą w ławkach na sali konferencyjnej
 • komendanci siedzą przy stole
 • ujecie na całą sale konferencyjną wypełnioną policjantami
 • Komendant przemawia do policjantów siedzących przy ławkach
 • Komendant przemawia do policjantów siedzących przy ławkach
 • Komendant przemawia do policjantów siedzących przy ławkach
 • Komendant przemawia do policjantów siedzących przy ławkach
 • Komendant przemawia do policjantów siedzących przy ławkach
 • Komendant przemawia do policjantów siedzących przy ławkach
 • Komendant przemawia do policjantów siedzących przy ławkach