WIADOMOŚCI

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przydatna i pomocna w szybkiej identyfikacji zagrożeń

Data publikacji 12.02.2020

Działająca od kilku lat Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przynosi pożądane efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Warto z niej korzystać i sygnalizować Policji zauważone nieprawidłowości.

Policjanci inowrocławskiej komendy korzystają na bieżąco z narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku koordynatorzy Mapy odczytali na terenie powiatu inowrocławskiego łącznie 1 241 zgłoszeń. Weryfikacja ich skutkowała tym, że 409 sygnałów policjanci potwierdzili, 325 wyeliminowali, a 23 skierowali do innych instytucji, bo w ich gestii leży zajęcie się zagadnieniem. 

Najczęściej zgłaszanymi sygnałami było: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 356 zgłoszeń, nieprawidłowe parkowanie – 347, przekraczanie dozwolonej prędkości – 182, niewłaściwa infrastruktura drogowa – 84, używanie środków odurzających – 51, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 43. 

W 2019 roku wspólna służba policjantów i leśników obejmująca zasięgiem działania Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i Nadleśnictwo Gniewkowo prowadzona była na różnych płaszczyznach, także w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Mapie bowiem można również zaznaczać sygnały dotyczące obszarów leśnych, tj.: dzikie wysypiska śmieci, nielegalna wycinka drzew, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, czy kłusownictwo. 

W dalszym ciągu bardzo szeroko policjanci promują KMZB jako formę sygnalizowania Policji o zdarzeniach społecznie uciążliwych, z jednoczesną informacją, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112. Ważne jest, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji, a sygnały mieszkańców funkcjonariusze sprawdzają i weryfikują. Te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje prawne.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: Kamila Ogonowska