Wiadomości

Odpowiedzą za nieprzestrzeganie kwarantanny i zakazu gromadzenia się

Data publikacji 31.03.2020

Wobec trzech osób brodniccy policjanci skierowali do sądu wnioski o ukaranie, a wobec kolejnych trzech toczą się postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z nieprzestrzeganiem zasad kwarantanny oraz grupowania się osób. Mundurowi apelują o stosowanie się do nowych obostrzeń, w przeciwnym razie wyciągane będą surowe konsekwencje!

Brodniccy policjanci od chwili wprowadzenia przepisów dotyczących kwarantanny codziennie sprawdzają adresy objętych nią osób. Od początku obowiązujących przepisów funkcjonariusze ujawnili 6 przypadków niestosowania się do zakazu opuszczania wskazanego miejsca. Wobec trzech osób już zostały skierowane wnioski do sądu o ukaranie za nieprzestrzeganie przepisów, wobec pozostałych toczą się postępowania w sprawie o wykroczenia.

Mieszkańcy powiatu brodnickiego odpowiedzą za wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń mówiący o tym, że karze podlega ten, kto wiedząc, iż jest chory na chorobę zakaźną albo o nią podejrzany nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia.

Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł. Sąd z kolei może nałożyć grzywnę do 5 000 zł, a służby sanitarne karę administracyjną.

Policjanci w ciągu doby nawet kilkakrotnie będą sprawdzać adresy osób objętych kwarantanną i miejsca grupowania się osób.

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem, jak również na te osoby, które po 15 marca wróciły do Polski z innych krajów. Policjanci sprawdzają na bieżąco, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do decyzji administracyjnej wydanej przez Inspekcję Sanitarną. Wobec osób, które nie będą stosowały się do obowiązujących przepisów kierowane będą wnioski do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nałożenie grzywny w wysokości 30 tys. złotych!

Jeżeli osoba zakażona wirusem nie stosuje się do przepisów  możne ponieść konsekwencje z art. 161  kk. Za to przestępstwo grozi kara do roku pozbawienia wolności

Policjanci przypominają i apelują!

Stosujmy się do zaleceń oraz respektujmy obowiązujące przepisy prawne! Unikajmy grupowania się osób, unikajmy miejsc publicznych, ograniczmy kontakty. Nie przestrzegając obowiązujących ograniczeń narażamy siebie, swoich najbliższych, a także inne osoby!  

 

 

Autor: asp. szt. Agnieszka Łukaszewska
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

Powrót na górę strony