Wiadomości

Bydgoscy policjanci otrzymali walizki edukacyjne

Data publikacji 24.06.2020

Bank Spółdzielczy w Koronowie po raz kolejny wspiera Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy. Tym razem policjanci otrzymali walizki edukacyjne.

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadkom. Jarosław Zdunek oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy podinsp. Tomasz Meyze odebrali z rąk Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Pana Jerzego Gumiennego oraz Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Koronowie Pani Doroty Jaworskiej dwie walizki edukacyjne.

Walizki wyposażone są w przedmioty, które zazwyczaj wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji narkotyków. Ponadto zawierają substancje, które wyglądem przypominają różnego rodzaju środki odurzające. Każda atrapa narkotyków czy środków odurzających zawiera szczegółowy opis wyglądu, sposób zażywania, a także objawy po zastosowaniu.

Policjanci przy ich użyciu będą edukować przede wszystkim rodziców, wychowawców i pedagogów by wzmocnić ich czujność, a także poszerzyć wiedzę nt. narkotyków i środków odurzających. Dzięki walizkom edukacyjnym policjantom realizującym zadania w obszarze profilaktyki społecznej łatwiej będzie podczas spotkań z rodzicami i nauczycielami przekazać wiedzę w kwestii wyglądu dostępnych na rynku narkotyków, ich charakterystyki czy ceny. Dzięki temu rodzicom i pedagogom łatwiej będzie rozpoznać u dziecka przedmioty służące do przechowywania, dystrybucji narkotyków i ich zażywania, które wcześniej nie wzbudzały żadnych podejrzeń u osób dorosłych.

Dlatego należy podkreślić, że edukacja rodziców, pedagogów, wychowawców i opiekunów przy użyciu narzędzia edukacyjnego jakim są walizki będzie o wiele łatwiejsza.

Autor: Beata Rogawska-Schmidt/ Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska

  • Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadkom. Jarosław Zdunek oraz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Pan Jerzy Gumienny prezentują walizki edukacyjne.
  • Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadkom. Jarosław Zdunek oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy podinsp. Tomasz Meyze odbierają z rąk Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Pana Jerzego Gumiennego oraz Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Koronowie Pani Doroty Jaworskiej dwie walizki edukacyjne.
  • Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadkom. Jarosław Zdunek oraz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Pan Jerzy Gumienny prezentują walizki edukacyjne (zdjęcie z oddali).
Powrót na górę strony