WIADOMOŚCI

Podziękowania za współpracę dla Państwowej Straży Rybackiej

Policjanci niejednokrotnie współpracują z różnego rodzaju służbami, by przeciwdziałać wykroczeniom czy przestępstwom. Jedną z takich formacji jest Państwowa Straż Rybacka, która zwalcza nielegalny połów ryb. Właśnie w tym celu dzisiaj obyło się spotkanie komendantów obu formacji.

Do podstawowych zadań strażników Państwowej Straży Rybackiej należy kontrola realizacji przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, a w szczególności: zwalczanie kłusownictwa, nielegalnego połowu ryb - zwalczanie przestępstw i wykroczeń w tym zakresie. Strażnicy PSR w ramach swoich uprawnień kontrolują dokumenty uprawniające do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu; kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.

Komendant Miejski Policji insp. Marcin Zaleśkiewicz wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy Lechem Szczepańskim wręczyli strażnikom PSR: Łukaszowi Tomaszewskiemu, Piotrowi Piotrowiczowi oraz Michałowi Wydrych, listy gratulacyjne. Insp. Marcin Zaleśkiewicz podziękował za pomoc i wspólne działania z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, a w szczególności za inicjatywę i profesjonalizm podczas codziennej służby.

W trakcie spotkania omówiono sprawy związane z bieżącą współpracą oraz kwestie występujących zagrożeń na wspólnych obszarach działania. Ustalenia poczynione w czasie spotkania zostaną wykorzystane do planowania dalszych wspólnych służb.
 

Autor: asp. szt. Robert Szablewski
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska