Wiadomości

Podsumowanie działań „NURD”

Data publikacji 20.07.2020

W piątek (17.07.2020 r.) kujawsko-pomorscy policjanci ponownie przeprowadzili działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego właśnie wobec tych grup uczestników ruchu.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca zaś może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Tam, gdzie jest to możliwe ruch pieszych i pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach odbywa się on wspólnie z ruchem pojazdów, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.

Najczęstsze błędy popełniane przez pieszych to:
- przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
- przebieganie przez jezdnię,
- wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
- przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:
- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną alkoholem świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcamy do noszenia odblasków.

W akcji wzięło udział 293 policjantów, którzy ujawnili łącznie 455 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i 27 wykroczeń wobec rowerzystów.

 

Podsumowanie działań "NURD" w powiecie grudziądzkim

Podsumowanie działań "NURD" w powiecie włocławskim

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • Policjant RD przy przejściu dla pieszych
  • Policjant RD monitoruje przejście dla pieszych przez, które przechodzi rowerzystka
  • Policjant prowadzi działania NURD
Powrót na górę strony