Wiadomości

Podsumowanie działań „NURD”

Data publikacji 10.09.2020

Kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili wczoraj na drogach naszego województwa działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. To cykliczna akcja ukierunkowana na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. mająca na celu zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Wczoraj (9.09.20) kujawsko-pomorscy policjanci ponownie przeprowadzili wojewódzkie działania prewencyjno-kontrolne pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec pieszych i rowerzystów.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Tam gdzie jest to możliwe ruch pieszych i pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach odbywa się on wspólnie, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.

Najniebezpieczniejsze wykroczenia popełniane przez pieszych to:
- przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
- przebieganie przez jezdnię,
- wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
- przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Najniebezpieczniejsze wykroczenia popełniane przez kierujących to:
- wyprzedzanie na przejściach i bezpośrednio przed nimi,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu,
- nieustąpienie pierwszeństwa przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,
- nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy przez ograniczoną alkoholem świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcamy do noszenia odblasków.

W akcji wzięło udział 289 policjantów, którzy ujawnili łącznie 425 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i 21 wykroczeń wobec rowerzystów.

 

Działania „NURD” na drogach pow. radziejowskiego

Działania "NURD" na drogach pow. inowrocławskiego

Działania "NURD" na drogach pow. nakielskiego

 

Autor: st. asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • Policjant RD stoi na chodniku za nim radiowóz
  • Policjant RD kontroluje kierowcę
  • Policjant RD daje kierowcy znak do zatrzymania
Powrót na górę strony