Wiadomości

Podinsp. Anna Kochowicz pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie

Data publikacji 18.02.2021

Na sali odpraw lipnowskiej komendy odbyła się dzisiaj uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Piotr Leciejewski przyjął meldunek od obejmującej pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinspektor Anny Kochowicz.

Na uroczystość powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie przybył dzisiaj (18.02.21) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski, który przyjął meldunek od obejmującej obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinsp. Anny Kochowicz. W zbiórce, która odbyła się na sali odpraw lipnowskiej komendy uczestniczyli także Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinsp. Krzysztof Rakowski oraz kierownicy posterunków podległych lipnowskiej komendzie.

Podinsp. Anna Kochowicz służbę w Policji rozpoczęła w 1997 r. właśnie w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie. Tu pierwsze lata służby spędziła w wydziale prewencji. W 2005 r. objęła stanowisko specjalisty w wydziale kryminalnym i służba ta stała się jej pasją, a także priorytetem.  W 2009 r. została delegowana z urzędu do pełnienia służby w Centralnym Biurze Śledczym Policji, gdzie od 2012 r. pełniła zadania na stanowisku eksperta do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Od października 2019 r. przez trzy miesiące pełniła obowiązki na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie. W styczniu 2020 r. objęła stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku, aby dziś znów powrócić do Lipna.

W 2014 r. jej praca została wyróżniona i otrzymała brązową odznakę „Zasłużony Policjant”. 

Podinsp. Anna Kochowicz ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci. 
 

Autor: podkom. Małgorzata Małkińska
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska

  • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski, wita się z obejmującą obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinsp. Anną Kochowicz.
  • Uczestnicy spotkania stoją w sali odpraw z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  • Uczestnicy podczas odprawy.
  • Policjant składa raport Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewskiemu.
  • Obejmująca obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinsp. Anna Kochowicz składa raport Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewskiemu.