Podsumowanie akcji „NURD” - Wiadomości - Policja Kujawsko-Pomorska

Wiadomości

Podsumowanie akcji „NURD”

Data publikacji 28.04.2021

Kujawsko-pomorscy policjanci kolejny już raz przeprowadzili wczoraj (27.04.21) działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy wobec właśnie tych użytkowników dróg.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Tam, gdzie jest to możliwe ruch pieszych i ruch pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach odbywa się on wspólnie, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.

Najczęstsze błędy popełniane przez pieszych to:

 • przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
 • przebieganie przez jezdnię,
 • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
 • przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

 • wyprzedzanie na oznakowanych przejściach i bezpośrednio przed nimi,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,
 • nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną alkoholem świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcamy do noszenia odblasków.

W akcji wzięło udział 308 policjantów, którzy łącznie ujawnili 611 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i 24 wykroczenia wobec rowerzystów.

Akcja NURD w woj. kujawsko-pomorskim:

Autor: st. asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

 • Policjant stoi przy drodze
 • Policjanci kontrolują rowerzystę
 • Policjanci legitymują kobietę
 • Policjant kontroluje rowerzystę
 • Policjant kontroluje zatrzymany samochód
 • Policjant kontroluje zatrzymany samochód
 • Policjant kontroluje zatrzymany samochód
 • Policjant kontroluje zatrzymany samochód