Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie aleksandrowskim

Data publikacji 13.05.2021

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Ma ono duży wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego bardzo ważną rolę w tym kontekście pełni Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - narzędzie pozwalające na rzetelne zidentyfikowanie rodzaju zagrożenia i jego skali. Mieszkańcy powiatu aleksandrowskiego korzystają z tej aplikacji i zgłaszają zaobserwowane zagrożenia, które w ich ocenie wpływają na bezpieczeństwo w najbliższym sąsiedztwie.

Od stycznia do kwietnia przy wykorzystaniu Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa zgłoszono 41 zagrożeń dotyczących powiatu aleksandrowskiego. Największą grupę - 31 przypadków - stanowią te związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zgłoszenia dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości, niewłaściwej infrastruktury drogi, złej organizacji ruchu, parkowania na zakazie, zatrzymywania się, nieprawidłowego parkowania oraz nielegalnych rajdów samochodowych. Pozostałe 10 przypadków to informacje o grupującej się młodzieży i zagrożeniu demoralizacją, używaniu środków odurzających, aktach wandalizmu, bezpańskich psach oraz "dzikich" wysypiskach śmieci.  Wszystkie zgłoszone zagrożenia są wnikliwie sprawdzane przez aleksandrowskich policjantów. W wyniku tych czynności 23 zgłoszenia zostały potwierdzone. 13 przypadków nie potwierdzono, a 5 zgłoszeń okazało się być bezmyślnym żartem. 

Sygnały przekazywane przez społeczeństwo umożliwiają Policji skuteczne i szybkie eliminowanie zagrożeń oraz niepożądanych zjawisk. Poszerzają także wiedzę o miejscach ich występowania, a co za tym idzie możliwa jest lepsza dyslokacja służby.

W dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pamiętajmy jednak, że nie zastępuje to interwencyjnego wezwania patrolu Policji. W przypadku zgłoszenia pilnej interwencji należy korzystać z numeru alarmowego 112.

 

 

Autor: st. sierż. Wioleta Kisielewska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony