Wiadomości

Powiat Inowrocławski wspiera miejscową policję

Samorządy lokalne mają możliwość wspierania miejscowej policji. Dzieje się tak poprzez sfinansowanie dodatkowych patroli, czy zakup wyposażenia oraz sprzętu dla komisariatów na terenie powiatu. Tym razem Powiat Inowrocławski będzie współfinansował zakup policyjnego samochodu.

Dzsiaj (19.05.21) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu zostało podpisane porozumienie o przekazaniu środków finansowych w wysokości 47.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Porozumienie podpisali: Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak i Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu podinsp. Karol Konopacki. Wymieniona w porozumieniu kwota wyasygnowana przez Powiat Inowrocławski stanowi połowę niezbędnej do zakupu samochodu służbowego. Pozostała część leży po stronie policji.

Pani Starosta podkreśliła, że porozumienie na taki właśnie cel jest wspólną inicjatywą. Świadczy to oczywiście o dobrej współpracy samorządu z inowrocławską policją. Wyraziła też swoje zadowolenie z tego w jaki sposób obecny Komendant Powiatowy, ale też jego poprzednicy, działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak podziękował Pani Staroście za to ogromne wsparcie lokalnej policji, co pozwoli na poprawę jej funkcjonowania. Komendant Powiatowy natomiast poinformował, że samochód jeszcze w tym roku trafi do służb kryminalnych.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony