Wiadomości

Odsłonięcie Kamienia Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Data publikacji 04.10.2021

Uroczystość odsłonięcia Kamienia Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego była niezwykle podniosła i pełna zadumy. Idea tego przedsięwzięcia zrodziła się już w 2018 r. podczas spotkania Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego.

Na początku 2018 r. podczas spotkania Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego narodziła się idea upamiętnienia poległych w służbie policjantów naszego województwa, niezależnie od okresu historycznego,  w którym  służyli na rzecz bezpieczeństwa obywateli kraju. Koncepcja skrystalizowała się jako plan ufundowania obelisku, na którym umieszczona zostanie pamiątkowa tablica. Policjanci zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjęli  uchwalę o sfinansowaniu przedsięwzięcia z własnego budżetu. 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wsparła organizację przedsięwzięcia. Wspólnie uzgodniono również umiejscowienie obelisku w Bydgoszczy przed nowo wyremontowaną siedzibą komendy miejskiej przy ul. K. Chodkiewicza.  Ważący blisko tonę granitowy obelisk przypomina strukturą oraz wyglądem ścięte drzewo symbolizujące gwałtownie przerwane życie.

Obelisk gotowy był już w ubiegłym roku, jednak pandemia pokrzyżowała plany zorganizowania uroczystości jego odsłonięcia. Teraz było to możliwe.

Uroczystość odsłonięcia Kamienia Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w piątek (01.10.2021 r.) rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu.

Była to uroczystość podniosła i pełna zadumy. Odsłonięcie Kamienia Pamięci to uhonorowanie etosu i historii formacji. W czasie jej trwania nie mogło zabraknąć: Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, asp. szt. Rafała Jankowskiego Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, mł. insp. Andrzeja Szarego Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, podinsp. Krzysztofa Musielaka Dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, a także pomysłodawców i współorganizatorów tego przedsięwzięcia, których reprezentował mł. insp. Piotr Kujawa Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego.

W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Leciejewski powiedział między innymi:

- „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości” – to słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, aby odsłonić ten skromny obelisk. To miejsce, które będzie przypominało o poległych policjantach… Pamięć o poległych i zaginionych, którzy ponieśli najwyższą cenę, ona musi być przez nas wszystkich kultywowana… .

Głos zabrał także podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji:

- …Bardzo cieszę się z faktu, że my jako depozytariusze pamięci, o tych którzy byli przed nami i w imię wolności, w imię niepodległości, w imię honoru oddawali swe życie, dzisiaj są z nami, w naszej pamięci, w naszych sercach, w naszych umysłach. Chylę czoła przed Kolegami i Koleżankami ze Związków Zawodowych, że honoru policjanta bronią i o tym honorze mówią… .

Jako ostatni głos zabrał mł. insp. Piotr Kujawa Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego:

- Jesteśmy dziś tutaj, aby uczcić pamięć Tych, na przestrzeni tak długich dziejów od roku 1919 do czasów współczesnych, którzy odeszli wypełniając słowa przysięgi i roty ślubowania do końca. „Pamięcią Waszą żywymi będziemy” – jak ważna jest pamiętać tych, którzy odeszli, jak ważne jest przekazywać młodszym kolegom, o tym ze służba policjanta jest trudna... Tym skromnym Kamieniem Pamięci chcemy uczcić heroizm policjantek i policjantów, ich codzienność, codzienność, która może przerodzić się w bohaterstwo, kiedy staniemy na drodze zła i będziemy musieli temu złu się przeciwstawić… .

„Akt odsłonięcia” Kamienia Pamięci odczytała asp. Aleksandra Marcińczyk dzielnicowa z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie.

Uroczystego odsłonięcia obelisku dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, któremu asystowali asp. szt. Rafał Jankowski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Ksiądz Prałat Stanisław Kotowski symbolicznie poświęcił Kamień Pamięci.

Następnie, delegacja policjantów reprezentująca funkcjonariuszy garnizonu kujawsko-pomorskiego, w skład której weszli: asp. Aleksandra Marcińczyk, mł.asp. Krzysztof Knych i mł asp. Tomasz Woźniak,  złożyła wiązankę kwiatów jako wyraz szacunku i pamięci dla poległych. Pod odsłoniętym obeliskiem wieniec złożyła także delegacja inicjatorów przedsięwzięcia i współorganizatorów ceremonii. Uroczystości towarzyszyła także obecność Asysty Honorowej i pocztów sztandarowych ZW NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 


 

Autor: Opracowano na podst. informacji ZW NSZZ Policjantów woj.kuj.-pom.
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

 • Przywitanie gości przy mównicy.
 • Oddanie hołdu Sztandarowi przez Szefa policji.
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 • Policjanci stojący w szeregu.
 • Delegacja policjantów z wieńcem.
 • Policjant w galowym mundurze na mównicy.
 • Przemówienie Wicemarszałka Województwa.
 • Ksiądż-kapelan i policjanci w szeregu.
 • Przemawiający policjant.
 • Delegacja policjantów z wieńcem.
 • Złożenie wieńca pod obeliskiem.
 • Złożenie kwiatów pod "Kamieniem Pamięci...".
 • Poczty sztandarowe.
 • Warta honorowa i poczty sztandarowe w szeregu.
 • Warta honorowa przy obelisku.
Powrót na górę strony