Wiadomości

Betlejemskie Światło pokoju dla policjantów

Data publikacji 17.12.2021

Dzięki harcerkom z Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, do policjantów i pracowników policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dotarło Betlejemskie Światło Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei, który za pośrednictwem harcerzy wędruje prawie po całej Europie. W tym roku, nie pierwszy raz, dotarło też do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wraz z podziękowaniem za pamięć o policjantach, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski złożył harcerzom najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne i przekazał drobne upominki.

Idea tradycyjnie stawianego na wigilijnym stole Betlejemskiego Światła Pokoju zapoczątkowana została w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

 

Do inowrocławskiej komendy dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju

 

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

  • Dwie harcerki trzymają zapaloną świeczkę w czarnym świeczniku
  • Harcerka przekazuje świeczkę w świeczniku komendantowi
  • Dłonie komendanta trzymające świecznik z zapaloną świeczką
  • Komendant stoi na przeciwko harcerek
  • Harcerki przekazują kopertę z ręcznie malowaną kartką
  • Komendant przekazuje upominki harcerkom
Powrót na górę strony