Wiadomości

Profilaktyka w działaniach policjantów ruchu drogowego - ważna sprawa!

W 2021 roku na drogach województwa kujawsko-pomorskiego zaistniały 792 wypadki drogowe, w tym 114 ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęły 122 osoby, a 861 zostało rannych. Ważne w tym aspekcie są działania profilaktyczne. Możesz zorganizować je z nami!

Prowadzone przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy analizy stanu bezpieczeństwa dowodzą, że nadal głównymi przyczynami wypadków z winy kierującego, pochłaniającymi największy odsetek ofiar, są:

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie.

Natomiast z winy pieszego do wypadków dochodzi najczęściej z powodu:

  • nieostrożnego wejścia na jezdnię przed jadący pojazd,
  • chodzenia nieprawidłową stroną drogi,
  • leżenia, siedzenia, klęczenia, czy stania na jezdni.

Czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu na drogach, kierowanie nim i jego kontrola, należą do zadań Policji. Innym, bardzo ważnym elementem problematyki bezpieczeństwa na drogach, nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego, ale całego kraju, jest realizacja szeroko rozumianej profilaktyki.

Uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń, konsekwencji prawnych, jakie mogą nastąpić w chwili popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym, a także skutków społecznych tychże zachowań, jest bardzo ważne.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy działają profilaktycznie w placówkach oświatowych, kulturalnych i innych, które wyrażają w tym zakresie chęć współpracy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem policjanta ruchu drogowego w przedsięwzięciu profilaktycznym, prosimy o kontakt:

  • e-mail: wrd-kwp@bg.policja.gov.pl
  • tel. 47 751 53 89 ( w godz. 7:30-15:30).

 

Autor: mł. insp. Maciej Zdunowski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony