Wiadomości

Bezzałogowe statki powietrzne w walce z piractwem drogowym

Czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, to jedno z ustawowych zadań powierzonych Policji, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci „drogówki” dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować zagrożenia na drodze wykorzystując w tym celu m.in. drony.

Bezzałogowe statki powietrzne „drony” to nowoczesne urządzenia, wyposażone są w kamerę ze stabilizowaną głowicą optoelektroniczną z zoomem optycznym i cyfrowym, co umożliwia rejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego a tym samym ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym m.in. polegających na wyprzedzaniu na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych, czy niestosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na specjalistyczne wyposażenie w kamerę, urządzenie może być również wykorzystywane do wykonywania zdjęć sytuacyjnych na miejscu zdarzenia drogowego, monitorowania natężenia ruchu, zatorów itp. Z uwagi na efektywność zwalczania piractwa drogowego, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, coraz częściej bezzałogowe statki powietrze wykorzystywane są w codziennej służbie mundurowych.

Kierowcy nie stosujący się do przepisów ruchu drogowego, przyczyniający się do zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami. Przykłady niebezpiecznych zachowań można obejrzeć w poniższym materiale filmowym przygotowanym przez świętokrzyskich policjantów, a zebranych z jednostek policji caego kraju.

Autor: mł. asp. Agnieszka Bubień
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

Film https://youtu.be/EEkcTJ3vVe4

Powrót na górę strony