Wiadomości

Policjanci prewencji się szkolą…

Data publikacji 11.05.2022

W dniach 9-11 maja 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja, przygotowanych przez Sekcję Psychologów oraz Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy, 3-dniowych warsztatów pt. „Taktyczne rozwiązania podczas trudnych interwencji policyjnych”.

W maju br.  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja, przygotowanych przez Sekcję Psychologów oraz Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy, 3-dniowych warsztatów pt. „Taktyczne rozwiązania podczas trudnych interwencji policyjnych”.
Szkolenie „Taktyczne rozwiązania podczas trudnych interwencji policyjnych” organizowane jest w naszym garnizonie cyklicznie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. W roku 2021 odbyły się trzy edycje, a w bieżącym zrealizowane będą następne cztery. W warsztatach uczestniczą młodzi policjanci prewencji komend miejskich i powiatowych naszego województwa.
Nadrzędnym celem warsztatów jest zwiększanie profesjonalizmu oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa prawnego i osobistego  policjantów. Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu taktycznych zachowań i sposobu komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem technik deeskalacyjnych podczas interwencji trudnych lub niosących ryzyko wzrostu agresji.
Podczas zajęć dotyczących zagadnień prewencyjnych funkcjonariusze mają okazję m.in. zapoznać się z materiałami filmowymi i studiami przypadków z interwencji policyjnych, co pozwala na omówienie ich zgodności z procedurami i przepisami. Uczestnicy ćwiczą również taktyki i techniki interwencji. Zajęcia prowadzone są przez zespoły interdyscyplinarne, co pozwala na szerokie i wielopłaszczyznowe analizowanie poruszanych zagadnień. Prowadzącymi, prócz przedstawicieli KWP w Bydgoszczy, są również funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Z informacji zwrotnych od uczestników poprzednich edycji wynika, że chwalą oni dobór omawianych tematów, prowadzenie zajęć przez praktyków – specjalistów w swoich dziedzinach, łączenie części teoretycznych z zadaniami praktycznymi oraz dobrą, sprzyjającą wymianie zdań, atmosferę podczas zajęć.
 

 


 

 

Autor: nadkom. Joanna Michalska Sekcja Psychologów
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

  • Policjanci trenujący techniki samoobrony na macie
  • Policjanci trenujący techniki samoobrony na macie
  • Policjanci trenujący techniki samoobrony na macie
  • Policjanci trenujący techniki samoobrony na macie
  • Policjanci trenujący techniki samoobrony na macie
  • Policjanci trenujący techniki samoobrony na macie
Powrót na górę strony