Wiadomości

Uroczyste powołanie Komendanta i Pierwszych Zastępców

Data publikacji 10.06.2022

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – nadinsp. Piotra Leciejewskiego, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu – mł. insp. Marek Mitura, został dzisiaj uroczyście powołany na to stanowisko. Dziś wręczono także powołania na stanowiska Pierwszych Zastępców.

Dzień objęcia stanowiska przez nowego Komendanta jest dniem szczególnym w funkcjonowaniu jednostki. Uroczysty apel odbył się w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu przez dowódcę uroczystości podkom. Marcina Wiktora. W tej doniosłej dla jednostki chwili, Komendantowi Powiatowemu Policji Świeciu – mł. insp. Markowi Miturze towarzyszyli: Pani Barbara Studzińska – Starosta Świecki, Pan Krzysztof Kułakowski – Burmistrz Świecia oraz przedstawiciele kadry kierowniczej i związków zawodowych świeckiej Policji.

Po odczytaniu rozkazu personalnego o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu mł. insp. Marka Miturę, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski pogratulował nowemu Komendantowi oraz złożył życzenia dalszych sukcesów oraz pomyślności. Do życzeń i gratulacji dołączyli również przedstawiliście lokalnego samorządu. 

Nowy Komendant podziękował za wyróżnienie i zaufanie jakie otrzymał, powierzając mu tak odpowiedzialne stanowisko oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby wiedzę i zdobyte dotychczas doświadczenie, jak najlepiej wykorzystać w służbie na rzecz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu świeckiego. Podziękował również Starościnie i Burmistrzowi za życzliwe przyjęcie, a także wsparcie w dotychczasowych działaniach, deklarując dalszą dobrą współpracę.

Mł. insp. Marek Mitura służy w Policji od 1993 roku. Ostatnio zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie, a wcześniej był Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w KMP w Grudziądzu.

Powołania na stanowiska Pierwszych Zastęców Komendantów odebrali dzisiaj także: nadkom. Marcin Klimczak - KMP w Toruniu oraz podinsp. Wioletta Dąbrowska - KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

Powrót na górę strony