Wiadomości

Inauguracja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” w Bydgoszczy

Data publikacji 28.06.2022

W sobotę zostały zainaugurowane działania profilaktyczne w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Inicjatywie przewodniczył Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wraz Prezesem Klubu Sportowego Gwiazda w Bydgoszczy. W ramach akcji edukowano uczestników imprezy na temat bezpiecznych zachowań nad wodą oraz propagowano konkurs plastyczno - filmowy pn. „Artystyczny przeWodnik”.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wspólnie z Klubem Sportowym „Gwiazda Bydgoszcz” zorganizowali w sobotę (25.06) festyn sportowo – rekreacyjny pn. „Bezpieczne sportowe wakacje z Gwiazdą” . Główną ideą plenerowej imprezy było zainicjowanie i podjęcie działań mających na celu promowanie sportu, aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, a przede wszystkim popularyzację zasad bezpiecznych zachowań podczas letniego dojazdu, pobytu , wypoczynku oraz późniejszego powrotu z wakacji dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, w tym obywateli Ukrainy w województwie kujawsko – pomorskim. Festyn został otwarty przez m.in. Prezesa Klubu Gwiazda Bydgoszcz Zbigniewa Leszczyńskiego, Ministra – członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, Wicewojewodę Kujawsko – Pomorski Radosława Kempińskiego, Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosława Elszkowskiego oraz p.o. Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mł. bryg. Krzysztofa Rutkowskiego.
Założenia jakie były realizowane podczas tej inicjatywy były spójne z zadaniami Policji oraz przybyłych służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas wakacji. Oprócz zmagań sportowych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży  oraz osób dorosłych przypominano zasady bezpiecznego letniego wypoczynku, propagowanie odpowiednich postaw na akwenach oraz właściwego wykorzystania sprzętu pływającego do wodnej rekreacji. Zaprezentowano pojazdy służbowe na co dzień wykorzystywane w służbie przez „policyjnych wodniaków” oraz funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy. Ponadto podczas profilaktyki na „lądzie” promowano ogłoszony przez Komendę Główną Policji oraz Fundację PZU konkurs plastyczno filmowy pn. „Artystyczny przeWodnik”.
Oprócz typowych działań profilaktycznych przy stanowisku policyjnym na Kanale Bydgoskim sąsiadującym z KS Gwiazda przeprowadzono pokaz ratownictwa wodnego służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodach. W pokazie wzięli udział funkcjonariusze Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy, strażacy PSP z JRG nr 1 w Bydgoszczy oraz ratownicy Rejonowego WOPR w Bydgoszczy.
Na zakończenie akcji edukacyjno – informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” policjanci Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy mimo trudnych warunków atmosferycznych (wysokich temperatur) zaprezentowali namiastkę umiejętności naszych czworonożnych funkcjonariuszy. Pokaz dynamiczny psów służbowych cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Autor: kom. Marcin Górak
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

Film https://youtu.be/gC_fS6Ojbuw

Powrót na górę strony