Wiadomości

ROADPOL SAFETY DAYS - „Mistrzowie w drodze”

W ramach ROADPOL SAFETY DAYS, 20 i 21 września br. policjanci z WRD KWP w Bydgoszczy uczestniczyli w warsztatach będących częścią projektu zainicjowanego przez KCBRD oraz Grupy LOTOS pod nazwą: „Mistrzowie w drodze”, których odbiorcą byli uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Głównym celem warsztatów było promowanie bezpiecznej i zgodnie z przepisami jazdy, wzajemny szacunek na drodze oraz poszerzanie świadomości przewidywania skutków złych decyzji.

W zajęciach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu, Zespołu Szkół Menadżerskich w Świeciu, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy. Podczas spotkania
mł. asp. Agnieszka Bubień pomogła młodzieży zrozumieć błędnie interpretowane przepisy ruchu drogowego i nieprawidłowo postrzegane zdarzenia na drodze, natomiast asp. szt. Remigiusz Rakowski omówił procedurę kontroli drogowej oraz jakie obowiązki i prawa posiada kierowca. Zaprezentował również urządzenia którymi posługują się policjanci ruchu drogowego przy sprawdzaniu prędkości, badania poziomu trzeźwości czy znajdowania się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
Podczas warsztatów uczniowie oglądali film „Mistrzowie na drodze” Ważnym doświadczeniem dla uczestników warsztatów były eksperymenty z użyciem  alkogogli, narkogogli oraz sprawdziany własnych zachowań z refleksomierzem i aparatem Piórkowskiego, które cieszyły się dużym powodzeniem. Podczas wykonywanych ćwiczeń komentarza udzielał p. Mateusz Grzebinoga – psycholog transportu, instruktor jazdy i egzaminator. Zajęcia przeprowadzane w takiej formie, na kanwie eksperymentów i bezpośredniego kontaktu z policjantami ruchu drogowego pomoże młodym ludziom wkroczyć na drogi z większa świadomością i umiejętnościami, to przełoży się na bezpieczeństwo na drogach, a takie jest założenie całego przedsięwzięcia.

Autor: mł. asp. Agnieszka Bubień
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

  • Policjant podnosi rękę w której trzyma tarczę do zatrzymywania pojazdów
  • Chłopak z założonymi Alkogoglami prowadzi taczkę wypełnioną piłkami
  • Policjantka stoi wśród sprzętu do nauki jazdy
  • uczestnicy spotkania korzystają ze sprzętu do nauki jazdy
  • Policjant stoi w pokoju trzymając w jednej ręce urządzenie do mierzenia prędkości pojazdów
  • chłopak z założonymi alkogooglami próbuje odczytać coś na planszy którą trzyma w dłoniach
Powrót na górę strony