Wiadomości

Mieszkańcy wskazują zagrożenia, a policjanci je weryfikują

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to mapa, z którą każdego dnia pracują policjanci. Mieszkańcy sygnalizują na niej problemy, które w ich opinii są uciążliwe społecznie.

Trzy kwartały tego roku w powiecie inowrocławskim na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zdominował „ruch drogowy”. Oznacza to, że ponad połowa zgłoszeń dotyczyła poprawie bezpieczeństwu na drogach. Wszystkich sygnałów na mapie od stycznia do września policjanci odczytali 1233. Dotyczyły one:

- przekraczania dozwolonej prędkości – 234,

- nieprawidłowego parkowania – 287,

- niewłaściwej infrastruktury drogowej – 197.

Ponadto 179 informacji polegało na sygnalizowaniu o spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze potwierdzili 546 zgłoszeń o nieprawidłowościach, które dzięki reakcji policjantów zostały usunięte lub przekazane instytucjom, w gestii których leży ich zniwelowanie.

O mapie: co zrobić i komu zgłosić sytuacje, które są postrzegane jako uciążliwe społecznie? Jest na to sposób! To Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To policyjne narzędzie daje efekty wspólnych działań w trosce o bezpieczeństwo. Kategorie zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa to: akty wandalizmu, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, kłusownictwo, miejsce niebezpieczne na terenach wodnych, miejsce niebezpieczne na wodach, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, osoba bezdomna wymagająca pomocy, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego i żebractwo.

Warto wiedzieć, że do tych zgłoszeń można dodać opis, a nawet zdjęcie. Wszystkie sygnały podlegają sprawdzeniu przez policję i weryfikacji. W miejsca zgłoszeń wymagających działań policji, kierowane są i to niejednokrotnie patrole. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, które nie leży w kompetencji policji, jest ono przekierowane do właściwej instytucji. Przy tej okazji należy wspomnieć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa już szósty rok.

Nie służy ona jednak do zgłaszania pilnych interwencji, w takich przypadkach należy dzwonić pod alarmowy numer 112.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony