Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu bydgoskiego

Data publikacji 07.10.2022

Od sześciu lat mieszkańcy Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłaszają przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego. Od początku bieżącego roku zgłosili 2273 różnego rodzaju sytuacje, które ich zaniepokoiły. Wszystkie zgłoszenia są na bieżąco weryfikowane przez policjantów.

Działająca od 5 października 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to narzędzie, z którego mogą skorzystać mieszkańcy naszego miasta i powiatu, by zgłosić uciążliwe społecznie problemy. Zostały one skatalogowane w 27 kategoriach. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej korzystać każdy obywatel. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy. Jednocześnie zaznaczyć należy, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji, gdyż w tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Zgłaszane przez stronę informacje podlegają weryfikacji, którą prowadzą policjanci.

Jak wynika z analizy działania Mapy, najczęściej zgłaszane (w okresie 01.01-06.10.2022 roku) bydgoskim policjantom problemy dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości (659 zgłoszenia), nieprawidłowego parkowania (572), spożywania alkoholu (278), czy niewłaściwej infrastruktury drogowej (187). Łącznie we wszystkich kategoriach, od początku roku policjanci odnotowani 2273 zgłoszenia. Wspomniane kategorie niemal niezmiennie są najczęściej zgłaszanymi od początku funkcjonowania tego narzędzia.

To jednak nie jedyne aspekty zgłoszeń. Część z nich dotyczy obszarów tematycznych, których rozwiązanie leży również w gestii innych podmiotów. Przykładem mogą być zgłoszenia dotyczące złego oznakowania drogi. Po potwierdzeniu takiego stanu, mundurowi przekazują informację na ten temat do zarządcy drogi i to on jest uprawniony przez ustawodawcę do zmiany oznakowania.

Policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznaczania na niej swoich spostrzeżeń. Do zgłoszeń można dodać opis, a nawet zdjęcie.

Autor: kom. Lidia Kowalska
Publikacja: kom. Lidia Kowalska

Powrót na górę strony