Wiadomości

Ćwiczenia „EGIDA-22” w kujawsko-pomorskiem

Data publikacji 17.10.2022

W niedzielę (16.10) w wybranych 38 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz Szkole Policji w Słupsku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły 780 osoby. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.W naszym województwie ćwiczenia odbyły się w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim i w Inowrocławiu.

Koordynowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy ćwiczenie miało przede wszystkim na celu praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powołania rezerw osobowych do wyznaczonych jednostek organizacyjnych kujawsko-pomorskiej policji, przewidzianych do militaryzacji.

W ćwiczeniu uczestniczyli rezerwiści posiadający nadane przez właściwych terytorialnie szefów wojskowych centrów rekrutacji przydziały mobilizacyjne do służby w jednostkach Policji, w tym przypadku w Aleksandrowie Kujawskim oraz Inowrocławiu. Mechanizm nadawania przydziałów i powoływania rezerw ma na celu przygotowanie szerokorozumianego potencjału osobowego m.in. dla Policji do działań na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Prowadzone ćwiczenie osobiście nadzorował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Mirosław Elszkowski, który prócz odebrania meldunku o gotowości przystąpienia do ćwiczenia, udzielił również ćwiczącym kilku cennych wskazówek z zakresu taktyki i pragmatyki działań Policji, podejmowanych w trudnych sytuacjach.

Podczas jednodniowego ćwiczenia sprawdzono procedury powołania rezerw osobowych, zrealizowano zajęcia teoretyczne i pokazy, które niewątpliwie uatrakcyjniły pobyt rezerwistów i zapewne uzupełniły specjalistyczną wiedzę, niezbędną do właściwej realizacji zadań Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 – 2035.

Ćwiczenia „Egida-22" w powiecie aleksandrowskim

 

 

Autor: kom. Łukasz Klawon Sztab Policji KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony