Wiadomości

Zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zdominowało bezpieczeństwo w  ruchu drogowym

Data publikacji 18.11.2022

Warto znać działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, by sygnalizować Policji o tym, co nie jest akceptowane społecznie. W tym roku w powiecie inowrocławskim za pomocą tej aplikacji napłynęło dotychczas najwięcej zgłoszeń z zakresu poprawy w ruchu drogowym.

Od stycznia do października inowrocławscy policjanci odczytali z Mapy 1 437 sygnałów. Po sprawdzeniu i weryfikacji przez patrole, potwierdzonych zostało 627, z których to 594 zostały wyeliminowane, co daje blisko 95 %.

Najczęściej sygnalizowane policji zgłoszenia dotyczyły ruchu drogowego to łącznie 880 sygnałów, co stanowi ponad 60 % wszystkich zgłoszeń:

·         nieprawidłowe parkowanie - 342,

·         niewłaściwa infrastruktura drogowa - 234,

·         przekraczanie dozwolonej prędkości – 272,

·         zła organizacja ruchu – 42.

Pozostałe zgłoszenia to:

·         spożywanie alkoholu – 220,

·         używanie środków odurzających – 28,

·         grupowanie się małoletnich – 35.

KMZB jest policyjnym narzędziem do eliminowania negatywnych zachowań i problemów uciążliwych społecznie. Zaznaczenie danego zagrożenia wywołuje odpowiednią reakcję policji. Skutkuje to kontrolami patroli określonego miejsca i spowodowanie usunięcia zagrożenia. Wymiana informacji o różnego rodzaju problemach między mieszkańcami, a policją jest bardzo istotna i przynosi wymierne efekty.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony