Wiadomości

Szkolenie dla policjantów zajmujących się problematyką pionu sztabowego

Data publikacji 23.11.2022

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla policjantów zajmujących się problematyką pionu sztabowego w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz pionu kryminalnego.

Podczas spotkania insp. Mirosław Elszkowski – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy przede wszystkim podziękował za codzienny wysiłek jaki wkładają policjanci i pracownicy policji w zapewnienie bezpieczeństwa podczas zabezpieczeń licznych imprez masowych, zgromadzeń, czy wizyt VIP itp.

Ponadto, w oparciu o własne doświadczenia podkreślił, iż policja, jako jeden z wielu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych, pełni rolę opiniodawczą i analityczną w procesie przygotowań i wydawania zezwolenia na jej przeprowadzenie oraz rolę asekuracyjno-porządkową wobec zagrożeń w czasie trwania, gdyby działania służb organizatora okazały się bezskuteczne. Stąd tak ważna jest właściwa wymiana informacji i wspólne, na wielu płaszczyznach, dążenie do zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich uczestników wspomnianych przedsięwzięć.

W dalszej części szkolenia policjanci Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy wyjaśnili zagadnienia związane z funkcjonowaniem Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego i Nieetatowych Oddziałów Prewencji, współpracy z przedstawicielami innych podmiotów i instytucji, w tym Służby Ochrony Państwa, w kontekście wizyt osób ochranianych, realizacji zadań przez negocjatorów policyjnych, właściwym dokumentowaniu prowadzonych czynności w Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych „PRIM”, a także realizowanych ćwiczeń. Dodatkowo, w oparciu o wiedzę i doświadczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy, przybliżono uczestnikom szkolenia problematykę zadań realizowanych w ramach pododdziałów zabezpieczających oraz zespołów monitorujących.   

Na koniec szkolenia, na podstawie wystąpień przedstawicieli poszczególnych jednostek garnizonu kujawsko-pomorskiego omawiających wydarzenia i incydenty, do jakich doszło podczas organizowanych w roku bieżącym imprez, dyskutowano o sposobach ich wyeliminowania w przyszłości, a także przedstawiono dobre praktyki, mogące stanowić punkt odniesienia i wdrażania podobnych rozwiązań podczas realizacji działań na własnym terenie odpowiedzialności.
 

 

 

Autor: nadkom. Robert Bugajski Sztab Policji
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

  • Policjanci podczas meldowania.
  • Policjanci podczas szkolenia.
  • Policjant podczas zabierania  głosu podczas szkolenia.
  • Osoby na sali podczas szkolenia.
  • Policjanci podczas szkolenia.
  • Policjanci przy stołach na szkoleniu.
  • Policjanci na szkoleniu.
  • Osoba na mównicy.
  • Osoba podczas prowadzenia wykładu.
Powrót na górę strony