Wiadomości

Seminarium naukowe w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu

Data publikacji 23.11.2022

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyło się XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu "Kobieta w izolacji". Patronat honorowy tegorocznej Konferencji sprawowali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Michał Woś oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy - płk Andrzej Gniot. W konferencji uczestniczył Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - płk Krzysztof Stefanowski, a także Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski.

Ogólnopolskie Seminaria Naukowe organizowane przez Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu odbywają się corocznie od 2008 roku. Tegoroczny temat konferencji brzmiał "Kto zabija człowieka? Przyczyny i skutki zbrodni z art 148 kodeksu karnego."

Tematyka rozważań nie jest przypadkowa – wybrano ją z uwagi na obecną powszechność tego typu przestępstw, ich złożony charakter, jak i medialność, a także trwające prace legislacyjne w zakresie zmian kodeksu karnego, w tym kar za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu.

I dzień Konferencji

Tegoroczną konferencję rozpoczęła prelekcja Piotra Kłysza Głównego Specjalisty - Prokuratora reprezentującego Ministerstwo Sprawiedliwości, który omówił najnowsze uregulowania prawne dotyczące przestępstw przeciwko życiu.

Następnie prof. Beata Pastwa-Wojciechowska przedstawiła sytuację kobiet, które dopuściły się morderstw w odpowiedzi na poczucie zagrożenia, wstydu lub utraty honoru. Sędzia Sądu Apelacyjnego - Mieczysław Oliwa omówił zagadnienia związane z orzekaniem karnym w sprawach osób oskarżonych o przestępstwa z art. 148 kodeksu karnego.

Kolejnym ważnym aspektem konferencji było wystąpienie psychologa Komendy Wojewódzkiej Policji - podinsp. Joanny Michalskiej, które przybliżyło uczestnikom przyczyny omawianych zbrodni.

II dzień konferencji

Drugi dzień konferencji otworzył Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - płk Krzysztof Stefanowski. Podkreślił jak ważne są tego typu inicjatywy i dyskusje w obszarze podjętego tematu.
W dalszej części konferencji naukowcy i praktycy omówili pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne aspekty omawianych zbrodni.
 

Podsumowanie

Zorganizowane Seminarium naukowe było ważnym spotkaniem nauki z praktyką. Po raz kolejny umożliwiło wymianę wiedzy środowiska naukowego z doświadczeniem praktyków, co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia warsztatu badawczego i praktycznego resocjalizacji.
 

 

Autor: Opracowano na podst. inf. ZK nr 1 w Grudziądzu
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz

  • Mundurowi na konferencji.
  • Funkcjonariusz na mównicy.
  • Policjantka podczas wykładu.
Powrót na górę strony